Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
0
5
Sergey Lev
Oct 4, 2016
31
9,448
0
15
4
248
İlginç yazılar    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
209
114,543
2
355
N/A
Jan 17
1
90
Daniel Salinero
May 12, 2020
1
461
Olaniza
Jan 17
9
566
Dan Lucas
Jan 17
Corona quarantine diary    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63... 64)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
954
323,474
7
483
Heinrich Pesch
Mar 13, 2019
8
1,532
Adieu
Jan 17
N/A
Jan 17
1
71
Çeviri ve müzik    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14)
Cagdas Karatas
Apr 13, 2007
204
149,358
13
863
finnword1
Jan 16
Adieu
Jan 15
7
488
ProZ.com Staff
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Dec 31, 2020
38
5,919
Adieu
Jan 16
Andrea Capuselli
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Mar 2, 2020
6
1,373
Dora Sesar
Oct 10, 2020
2
484
Maria Toresani
Oct 23, 2020
31
4,836
Chris S
Jan 16
N/A
Jan 12
4
265
翻译点滴 (Challenges in Interpretation)    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20)
David Shen
Nov 12, 2005
288
87,454
DJCommie
Dec 31, 2020
7
590
Alain Alameddine
Sep 30, 2020
2
524
Adieu
Jan 15
Marisa Gissi
Feb 18, 2019
7
1,490
Adieu
Jan 15
泰晤士(TIMES)四合院儿    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208... 209)
QHE
May 4, 2014
3,129
2,180,235
QHE
Jan 15
Samuel Murray
Sep 24, 2019
138
26,265
1
155
Muhammad Mustafa
Aug 13, 2020
5
1,525
18
1,211
17
643
3
272
yinnyann
Jan 15
3
197
GAK (X)
Jun 3, 2004
18
18,078
raweck
Jan 15
Natalia Pedrosa
Sep 25, 2018
3
1,151
2
357
7
559
4
409
Rocío Tempone
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Jan 14
0
144
Rocío Tempone
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Jan 14
Milan Condak
Dec 17, 2020
1
196
1
148
UK VAT after Brexit    (Đến trang 1... 2)
Will Kelly
Aug 10, 2019
22
4,062
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search