Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
ProZ.com Staff
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Sep 21
10
299
2
121
Peng Liu
Sep 21
4
636
ProZ.com Staff
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Sep 22
15
378
0
50
5
264
5
237
5
567
5
628
N/A
Sep 22
4
152
jyuan_us
Sep 22
Samuel Murray
Sep 24, 2019
110
13,672
5
430
7
404
8
18,705
25
1,383
Mimicking a foreign accent    (Đến trang 1... 2)
Jack Doughty
Dec 8, 2010
26
7,362
Romina Minucci
Sep 10, 2004
11
1,434
I_CH
Sep 22
Corona quarantine diary    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31)
461
85,863
4
352
Helen Portefaix
Oct 14, 2016
13
2,673
2
151
freezone
Sep 22
Laurent Chevrette
Dec 21, 2013
2
1,508
Bree Salmon
Dec 31, 2019
9
1,017
0
171
9
373
6
420
5
236
15
846
N/A
Sep 21
1
60
3
128
0
77
1
175
0
69
Didi18
Aug 11
57
4,240
0
48
12
2,430
Peng Liu
Sep 21
1
135
6
273
Georgios Tziakos
Nov 16, 2018
28
3,305
6
537
Comunican
Sep 19
3
195
Comunican
Sep 20
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search