Lọc các Đề xuất và Yêu cầu Hiện tại
LoạiHàng hóa hoặc Dịch vụ
Quốc gia
Từ khóa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo   Cuối cùng
Posted Mô tả Vị trí Liên lạc
Apr 15 Yêu cầu - Các Bài học về Ngôn ngữ
English mentor
  any city Manjeet Hundal
Apr 7 Đề xuất - Job or project
EN-FR <--> FR-EN Revision Exchange for our own promotional material
   Rita Douxchamps
Apr 4 Đề xuất - Công cụ hỗ trợ dịch thuật
I'm selling my SDL TRADOS 2021 LICENSE WITH 1YEAR cloud subscription $400
   Moazzam Ali
Apr 3 Đề xuất - Công cụ hỗ trợ dịch thuật
MemoQ 9.7 for sale on my retirement
  Bremen David Jacques
Mar 27 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Mentor request SPA<>ENG
   Matilde Benia Iturria
Mar 7 Đề xuất - Linh tinh
Proofreading/editing on a mutual basis
   Margit Unser
Feb 27 Đề xuất - Linh tinh
Tea-Time mit Temial zum Weltfrauentag
   Thierry Raymond
Feb 25 Đề xuất - Bộ nhớ Dịch thuật
Hosting of your remote Translation Memories
   Philippe Locquet
Feb 24 Đề xuất - Bộ nhớ Dịch thuật
เราเป็น Agency เปิดใหม่ในประเทศไทย มี โปรเจคต์ ต้องการรวบรวม Translation Memory English - Thai
  Bangkok Eakkkapong Pipatsirikajohn
Feb 21 Yêu cầu - Linh tinh - Literature
English to Hindi literature translator
   Manjeet Hundal
Feb 19 Đề xuất - Các Bài học về Ngôn ngữ
Translation Lessons
   Ahmed Algelany
Feb 19 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
English to Brazilian Portuguese
   Aline Melo
Jan 22 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Mentoría EN-ES
   Daniel Alfonso Medina Gutiérrez
Jan 18 Yêu cầu - Linh tinh - Accommodation
Accommodation needed in Luxembourg
  Luxembourg Filipa McQueen Gonçalves
Dec 30, 2020 Yêu cầu - Tư vấn kinh nghiệm
Mentoring: Italian > Dutch
   Annemarie Avezaat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo   Cuối cùng