ProZ.com cơ bản


Phục vụ cộng đồng biên dịch lớn nhất trên thế giới, ProZ.com mang đến một mạng lưới toàn diện các dịch vụ, tài nguyên và kinh nghiệm cần thiết để nâng cao đời sống của các thành viên. Đây là danh sách và tóm tắt các tính năng cơ bản nhất.


Đưa ra và nhận trợ giúp dịch các thuật ngữ khó

Mạng lưới KudoZ cung cấp một nền tảng cho biên dịch và những người khác hỗ trợ nhau trong việc dịch thuật và giải thích các thuật ngữ và cụm từ ngắn. Đến nay, đã có 3,798,433 câu hỏi dịch thuật được đưa ra. Tất cả những câu hỏi này và các bản dịch gợi ý đã tạo ra một kho lưu trữ có thể tìm kiếm được rất bổ ích.


Thuê chuyên gia ngôn ngữ và gặp gỡ khách hàng mới

ProZ.com là nguồn số một khách hàng mới cho các biên dịch viên. Công việc biên dịch và phiên dịch được đăng thông quan hệ thống công việc và các bên quan tâm có thể gởi báo giá. Ngoài hệ thống đăng việc làm, cũng có một danh mục các biên dịch viên và thông dịch viên tự do có thể tìm kiếm có thể được dùng để tìm chuyên gia ngôn ngữ


Tham gia các sự kiện - hội nghị, khoá đào tạo và powwow của ProZ

Có những cuộc hội nghị, phiên tập huấn của Prozcom (trên mạng và ngoài mạng) và các cuộc họp mặt (thân mật của những nhóm người sử dụng Proz.com sống tại những khu vực ở gần nhau) diễn ra khắp nơi trên toàn thế giới. Những sự kiện này là một phương tiện tuyệt vời giúp bạn nâng cao kỹ năng, gặp gỡ những người hành nghề chuyên môn mới, và giải trí!


Đăng ý kiến phản hồi về những người đăng việc, đọc ý kiến phản hồi của những người khác.

Blue Board là cơ sở dữ liệu chứa thông tin có thể tìm kiếm được về những người đăng việc liên quan đến ngôn ngữ có ý kiến phản hồi của những người đã làm việc cho họ. Người sử dụng ProZ.com đã làm việc cho một người đăng việc nào đó được phép nhập vào một con số từ 1 đến 5 tương ứng với "khả năng sẽ tiếp tục làm việc - likelihood of working again" của họ với một người đăng việc đã đề cập. Chứa thông tin của trên 15.000 người đăng việc, Blue Board rất hữu ích cho bạn để tham khảo thông tin về một khách hàng mới trước khi nhận công việc của họ.


Thảo luận các vấn đề dịch thuật với các chuyên gia khác

Thảo luận các vấn đề trở thành một biên dịch hoặc phiên dịch trong các diễn đàn như Địa phương hóa, Trợ giúp kỹ thuật các công cụ hỗ trợ dịch thuật, Bắt đầu, Làm phụ đề, vân vân.Chưa biết bắt đầu từ đâu?

Bắt đầu bằng tạo một tài khoản miễn phí ».
Đã có tài khoản ProZ.com? Đăng nhập »


Tổng quan về trang

Tổng quan về các tính năng có trên ProZ.com