Công cụ


Bản tổng hợp các công cụ sẵn có tại ProZ.com


Lập hóa đơn cho các dịch giả

Dễ dàng tạo, gửi và theo dõi các hóa đơn trực tuyến.


Mua theo nhóm dịch giả (TGB)

TGB là một công cụ được cung cấp để mang lại cơ hội cho các dịch giả mua công cụ CAT và các phần mềm khác để có được giá thấp hơn và thực hiện tiết kiệm một cách đáng kể thông qua việc mua theo nhóm.


Công cụ tính giá

Công cụ này tính giá trung bình bạn phải thu để đạt được thu nhập mong muốn, dựa trên các dữ liệu bạn nhập vào. Lưu ý rằng trong bất kỳ thị trường quy đinh hoặc lĩnh vực chuyên môn, giá này có thể cao hơn.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Giá cộng đồng

Xem thông tin giá được tổng hợp trên ProZ.com hoặc tính giá của bạn.


Bộ chuyển đổi đơn vị

Xem thông tin giá được tổng hợp trên ProZ.com hoặc tính giá của bạn.

Chuyển đổi đơn vị nhiệt đột (Độ C và độ F), khoảng cách (feet, mét, vân vân) và còn nhiều hơn nữa.Tổng quan về trang

Tổng quan về các tính năng có trên ProZ.com