Danh mục toàn cầu về các dịch vụ dịch thuật trên ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ đích:
Các lĩnh vực:
Tìm thuật ngữ (tùy chọn):
Types:  Bao gồm các công việc biên dịch  Bao gồm các công việc phiên dịch  Bao gồm các công việc tiềm năng
Chế độ tìm kiếm nâng cao | Xem tất cả

Thời gian Các ngôn ngữ Chi tiết công việc Được đăng bởi
Liên kết với người đăng việc
Trung bình LWA người đăng việc Likelihood of working again Tình trạng
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng
21:26 Service agreement
Translation

Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
21:22 Tagalog Simultaneous Interpreting in San Francisco Bay Area for short meeting
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Hoa Kỳ
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
21:01 Medical Subject - Spanish > English 2k words due Monday
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 09:01 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
20:44 3 pages - Word file - Deadline 12 hours
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 08:44 Jun 24
Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
20:12 French School transcript into English
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 08:12 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3
7
Quotes
19:23 24 words from French to English
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 07:23 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Liên lạc trực tiếp
18:40 Expediente
Translation

Quốc gia: Tây Ban Nha
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
18:20 CV in pdf and webpage content in Word, 1000 words
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 06:20 Jun 24
Professional member
No record
Liên lạc trực tiếp
17:28 Urgent Arabic to English document translation
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:28 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
17:19 Urgently looking for reviewer/editor in English to English UK language pair !!
Checking/editing

Corporate member
LWA: 4.5 out of 5
Thành viên công ty
4.5 Liên lạc trực tiếp
17:06 Accounts statement translation Chinese into English
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 05:06 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
16:24 English to Japanese and Japanese to English – gaming translations
Translation

Phần mềm: MemoQ
Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:24 Jun 24
Blue Board outsourcer
4.9 Liên lạc trực tiếp
16:02 Tradução de Regulação das Responsabilidades Parentais de Português para Inglês
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: Microsoft Word
Quốc gia: Bồ Đào Nha
Chỉ dành cho thành viên cho đến 04:02 Jun 24
Non logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
15:58 VICE Media Moroccan Arabic + French Translation
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:58 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
15:01 1-page German Translation (RUSH BY 12:30pm EST)
Translation

Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên cho đến 03:01 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
14:59 Long Term Project - Water Turbines / Bolts - Technical Expert Needed
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 14:59 Jun 24
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
14:56 Certified Tagalog Interpreter Needed - Phone Interpreting
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Liên lạc trực tiếp
14:35 TransPerfect, English native speakers, experts in the pharmaceutical industry
Checking/editing

Corporate member
LWA: 3.6 out of 5
Thành viên công ty
3.6 Liên lạc trực tiếp
14:24 Medical Diagnoses & tests. 6000wds urgent!
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS
Quốc gia: Đức
Chỉ dành cho thành viên cho đến 02:24 Jun 24
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
13:46 English/Mirpuri/Patwari Transcription project
Transcription

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:46 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Đã đóng
13:18 Hiring Freelance Japanese<>English Translators
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:18 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
13:15 Translation request - Korean to English -
Translation

Corporate member
Thành viên công ty
4.9 Past quoting deadline
13:07 Übersetzung Studie zum Sportunterricht (Soziologie/Sportwissenschaft)
Translation

Phần mềm: Microsoft Word
Chỉ dành cho thành viên cho đến 01:07 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
19
Quotes
12:54 Trados 7K - TECHNICAL MANUAL
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Thành viên công ty
5
27
Quotes
12:11 2 week interpreting monitor, Paris, France, legal
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Pháp
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Thành viên công ty
4.7 Liên lạc trực tiếp
11:36 Madrelingua inglesi per testi finanziari
Translation
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS
Chứng nhận:
Blue Board outsourcer
5 Liên lạc trực tiếp
10:48 Shipbuilding translation
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 22:48
Blue Board outsourcer
4.7 Liên lạc trực tiếp
10:28 Remote SI Interpreter FR-CA - EN- US needed!
Interpreting, Simultaneous

Quốc gia: Canada
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Liên lạc trực tiếp
10:18 BENGALI_ENGLISH TRANSLATION
Translation
(Tiềm năng)

Quốc gia: Ấn Độ
Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
Thành viên công ty
4.9 Past quoting deadline
10:17 Contract from Bulgarian into English 818 words
Translation

Quốc gia: Vương Quốc Anh
Chỉ dành cho thành viên
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Đã đóng
10:17 Translation Job: ZH-EN, Field: Medical (approval, eCDT), IT (software)
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
09:28 Hi-FI system transaltion from Finnish into English
Translation

Chỉ dành cho thành viên cho đến 09:28 Jun 24
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
09:27 Recipes IDML format, translation software, native, Dutch-English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Liên lạc trực tiếp
09:08 ** On-site Dutch Translator in London**
Translation, Summarization

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
09:04 DE<>EN, long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 09:04 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
08:51 DE>ENG UK (only native speakers please)
Translation

Phần mềm: SDL TRADOS, MemoQ
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
Thành viên công ty
4.7 Liên lạc trực tiếp
08:21 DE<>EN, long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(Tiềm năng)

Chỉ dành cho thành viên cho đến 08:21 Jun 24
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Liên lạc trực tiếp
07:57 Hebrew to English contract translation, 9K words
Translation

Professional member
LWA: 3.4 out of 5
3.4 Liên lạc trực tiếp
07:40 Sworn translations in Lyon, France
Translation
(Tiềm năng)

Quốc gia: Pháp
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Liên lạc trực tiếp
07:29 Приглашаем к сотрудничеству переводчиков и редакторов
Translation, Checking/editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: MemSource Cloud
Chứng nhận: Bắt buộc
Blue Board outsourcer
No entries
Liên lạc trực tiếp
06:43 1 hour of E-learning audio
Voiceover
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 Quotes
06:16 3 documents
Translation

Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
05:22 Document tourisme nautique 4000 mots env EN→FR
Translation

Phần mềm: Microsoft Office Pro
Professional member
No entries
Đã đóng
04:56 Freelance Simplified Chinese to English Subtitle Translator
Translation
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Liên lạc trực tiếp
04:26 Translation, post-editing and editing experts
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, SDLX,
Wordfast, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro
Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
47
Quotes
04:14 Project Manager Assistant
Translation, Checking/editing, MT post-editing, Other: Project Manager's assistant
(Tiềm năng)

Phần mềm: SDL TRADOS, SDLX,
Wordfast, Microsoft Word, Microsoft Excel,
MemoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud
Quốc gia: Hoa Kỳ
Chỉ dành cho thành viên
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
4
Quotes
03:41 5 pages, registration docs
Translation

Logged in visitor
No record
Liên lạc trực tiếp
00:29 French>English Financial Translator Needed in Casablanca, Morrocoo
Translation

Quốc gia: Ma rốc
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Liên lạc trực tiếp
19:33
Jun 22
Russian to English translators /specialize in Scientific publications
Translation, Copywriting
(Tiềm năng)

Blue Board outsourcer
4.8 Liên lạc trực tiếp
18:57
Jun 22
Birth Certificate Certification only
Checking/editing, Other: Certification

Quốc gia: Hoa Kỳ
Professional member
No record
Past quoting deadline
1 2 3 4 5 6 Tiếp theo   Cuối cùng


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.