Điều lệ của trang web

Các điều lệ đối với việc sử dụng trang web ProZ.com

Những quy định sau đây được đặt ra nhằm mở rộng và gìn giữ bầu không khí vui vẻ và luôn hướng tới những kết quả mỹ mãn của trang web dịch thuật ProZ.com. Việc sử dụng trang web này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý những điều lệ được đặt ra.


Điều lệ của trang web

1 Blue Board trên ProZ.com được cung cấp để người đăng việc tham khảo nguồn biên dịch, phiên dịch và những công việc khác có liên quan đến ngôn ngữ, và thể hiện sự sẵn sàng làm việc lại với những người đăng việc cụ thể.
Nghiêm cấm sử dụng Blue Board cho các mục đích khác.
2 Phải đáp ứng một số điều kiện nhất định trước khi thực hiện các mục Blue Board.
Những mục có liên quan đến mong muốn sẵn sàng làm việc lại với những người đăng việc chỉ được chấp nhận khi (1) công việc có hoa hồng được hoàn tất đầy đủ và được giao đúng hẹn, và (2) không có than phiền gì về chất lượng dự án sau khi giao một thời gian ngắn. Các mục được thực hiện trên cơ sở thương lượng, bản dịch thử, hay các tương tác cơ bản hoặc không được hưởng hoa hồng khác.
3 Không thể chỉnh sửa một mục khi đã nhận được hồi đáp cho mục này.
Nhà cung cấp dịch vụ được phép tạo một mục ngắn gọn, và người đăng việc được phép thực hiện một hồi đáp ngắn. (Lưu ý là có thể hiệu chỉnh một mục trước khi nhận được hồi đáp.)
4 Không thể chỉnh sửa các hồi đáp đã được gửi.
5 Những người sử dụng trang chỉ được phép tạo một mục/người đăng việc mỗi năm.
Có thể thêm các mục bổ sung mỗi năm một lần, với điều kiện công việc bổ sung đó đã được thực hiện kể từ khi mục cuối cùng được gửi đi.
6 Không cho phép tạo mục cho bản thân.
Người đăng việc, chủ sở hữu và nhân viên của các công ty đăng việc được niêm yết trên Blue Board, không thể tạo các mục liên quan đến "khả năng làm việc lại" cho chính họ hoặc công ty của họ.
7 Lời lẽ xấu không được chấp thuận.
Không sử dụng bảng Blue Board để bôi xấu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Các mục, nhận xét và hồi đáp kèm theo các mục, phải hoàn toàn tập trung vào khả năng sẵn sàng làm việc lại.
8 Nghiêm cấm gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Blue Board của một người khác.
Nghiêm cấm gây áp lực cho người khác để thay đổi mục hoặc hồi đáp Blue Board, hay tạo một mục hoặc hồi đáp mới có bản chất cụ thể. (Có thể đề nghị nhà cung cấp dịch vụ hoặc người đăng việc tạo các mục hoặc hồi đáp, miễn là không gây ảnh hưởng đến nội dung của các thông tin đăng việc đó.)
9 Không bắt buộc sử dụng Blue Board.
Nghiêm cấm sử dụng Blue Board hay đe dọa sử dụng Blue Board nhằm gây áp lực cho người đăng việc hoặc nhà cung cấp dịch vụ thực hiện một số hoạt động.
10 Các hồ sơ Blue Board sẽ được giữ nguyên trong ít nhất sáu tháng theo mọi hình thức đăng việc.
ProZ.com sẽ xem xét yêu cầu xóa bỏ chi tiết thông tin liên lạc nào đó của người đăng việc khỏi Blue Board khi có lý do cụ thể. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, những yêu cầu như vậy sẽ chỉ được xem xét sau ít nhất sáu tháng kể từ ngày đăng việc cuối cùng.

Tôn trọng các điều lệ nói trên là một điều kiện để đạt được quyền truy cập và sử dụng trang web.

Thi hành

Thành viên và điều phối viên của trang có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thi hành các điều lệ nói trên:
* liên lạc với những người sử dụng trang web để lưu ý họ về những điều lệ cụ thể
* cố gắng không chấp thuận (hoặc di chuyển/ẩn) những thông tin đăng lên có tính vi phạm điều lệ
* làm cho tin nhắn liên quan tới những điều lệ hiển thị cho những người sử dụng cụ thể khi họ đảm trách những hoạt động nào đó
* Nếu vi phạm các quy định của trang web, người sử dụng sẽ bị đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, truy cập vào trang web này.
* chấm dứt hồ sơ hay tư cách thành viên (chỉ dành cho nhân viên)

Chấm dứt

Trong số ít các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên trang web ProZ.com có thể chấm dứt hồ sơ (và tư cách thành viên) ngay lập tức. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ProZ.com sử dụng một phương án "thẻ vàng/thẻ đỏ", tương tự như thông lệ thẻ vàng/thẻ đỏ trong môn thể thao bóng đá, cho việc chấm dứt.

Thẻ vàng và thẻ đỏ chỉ cấp cho các thành viên. Các quy định được trích dẫn bằng số, và thời hạn sử dụng cũng được ghi trên thẻ. Các thuật ngữ "thẻ vàng" hoặc "thẻ đỏ" được sử dụng một cách rõ ràng; nếu bạn gửi đi một e-mail, những thuật ngữ này sẽ hiện lên ở dòng tiêu đề.

Người sử dụng trang web bị phạt thẻ vàng có thể tiếp tục sử dụng trang web (đôi khi cũng có vài hạn chế), nhưng mặt khác cũng có lưu ý rằng nếu người sử dụng tiếp tục vi phạm thì sẽ bị chấm dứt. Người có hồ sơ bị chấm dứt sẽ không được kết nạp lại vào trang web ProZ.com.

Làm cho dễ hiểu

Để hiểu thêm về các quy định nêu trên hay thi hành các quy định, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search