Freelance translators » Arabic to Italian » Page 1

Below is a list of Arabic to Italian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

36 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Vincenzo Di Maso
Vincenzo Di Maso
Native in Italian Native in Italian
2
Alessandro Mannara
Alessandro Mannara
Native in Italian (Variants: Neapolitan, Swiss , Standard-Italy) Native in Italian
3
Ossama Salama
Ossama Salama
Native in Arabic (Variants: Saudi , UAE, Lebanese, Syrian, Libyan, Kuwaiti, Standard-Arabian (MSA), Palestinian, Iraqi, Sudanese, Egyptian, Jordanian, Yemeni) Native in Arabic
4
mona elshazly
mona elshazly
Native in Arabic Native in Arabic
5
Ileana De Cristofaro
Ileana De Cristofaro
Native in Italian Native in Italian
6
Maria Antonietta Porto
Maria Antonietta Porto
Native in Italian Native in Italian
7
Laura Serraino
Laura Serraino
Native in Italian Native in Italian
8
Ilaria Costa
Ilaria Costa
Native in Italian Native in Italian
9
Domenico Torre
Domenico Torre
Native in Italian Native in Italian
10
Alessandro Buontempo
Alessandro Buontempo
Native in Italian (Variants: Roman / Romanesco, Neapolitan, Standard-Italy) Native in Italian
11
Ahmed ALI HASSAN
Ahmed ALI HASSAN
Native in Arabic Native in Arabic
12
Roberta Papaleo
Roberta Papaleo
Native in Italian Native in Italian
13
Alex Fatticcioni
Alex Fatticcioni
Native in Italian (Variants: Tuscan / Toscano, Standard-Italy, Florentine) Native in Italian
14
Claudia Iannessa
Claudia Iannessa
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Abruzzese) Native in Italian
15
Adriana Ferreri
Adriana Ferreri
Native in Italian Native in Italian
16
GiuliaAltomare
GiuliaAltomare
Native in Italian Native in Italian
17
Luca Giorgio Bochese
Luca Giorgio Bochese
Native in Italian (Variants: Milanese, Standard-Italy) Native in Italian
18
Francesca Bocci Benucci
Francesca Bocci Benucci
Native in Italian (Variants: Tuscan / Toscano, Standard-Italy) Native in Italian
19
Badya
Badya
Native in Arabic Native in Arabic, Italian Native in Italian
20
Francesco Palmieri
Francesco Palmieri
Native in Italian Native in Italian, English (Variant: British) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giới



Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.




All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search