Freelance translators » Chinese to English » Mỹ thuật/Văn chương » Page 1

Below is a list of Chinese to English freelance translators specializing in translations in the Mỹ thuật/Văn chương field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

296 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
pkchan
pkchan
Native in Chinese Native in Chinese
Bilingualism, Bilingual, Biculture, Translation, China, Hong Kong, USA, Asian American Chinese, Cantonese, Traditional Chinese, ...
2
David Lin
David Lin
Native in Chinese 
Chinese, legal, marketing, homepage, business, property, contract, Mandarin, Cantonese, tourism, ...
3
Lincoln Hui
Lincoln Hui
Native in Chinese (Variants: Cantonese, Traditional) Native in Chinese, English Native in English
Chinese, English, music, history, Japanese, , translation, transcription, proofreading, subtitle, ...
4
Chun Un
Chun Un
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Shanghainese, Cantonese) Native in Chinese
Macao, Macau, Hong Kong, China, Zhuhai, Shenzhen, Shanghai, medical record, medical insurance claim, health insurance, ...
5
Gary Key
Gary Key
Native in English (Variant: British) Native in English
chinese to english translation, chinese to english translations, translation, translations, translators, translator, accredited, translating, English, Chinese, ...
6
Robert Hopkins
Robert Hopkins
Native in English (Variants: UK, US) Native in English
Chinese to English translation, English to Chinese translation, Mandarin Chinese, English to Chinese proofreading, proofing, English to Mandarin proofreading, English to Chinese editing, English to Mandarin editing, Mandarin to English, Chinese to English, ...
7
James L.
James L.
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
Chinese, English, French, Français, Chinois, Interpreter, Translator, Voiceover, Localization, Technology, ...
8
Yuemin Chen
Yuemin Chen
Native in Chinese Native in Chinese
Chinese, English, oil, petroleum, energy, travel, tourism, marketing, press, media, ...
9
Frank Zou
Frank Zou
Native in Chinese (Variant: Sichuanese ) Native in Chinese
English, IT, energy, resources, localization, laws, contract, translation, petroleum
10
Francis Fine
Francis Fine
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
translator/foreign correspondent/editor, USA, Germany/Austria), quality and careful work, anxious life-time learning.
11
Sam Lee-Potter
Sam Lee-Potter
Native in English (Variants: British, UK) Native in English
Translation, transcreation, translator, translate, freelance, freelancer, proofreading, proofreader, proofread, localization, ...
12
Frances Nichol
Frances Nichol
Native in English Native in English
Mandarin, Chinese, Simplified characters, Traditional characters, translation, Chinese to English translation, Chinese to English translator, US English, UK English, Canada, ...
13
Andrew Chang
Andrew Chang
Native in English Native in English
business, technology, legal, singaporean, chinese expert, traditional chinese, simplified chinese, experienced, highly experienced, tight deadlines, ...
14
Zhehao Shen
Zhehao Shen
Native in English (Variants: Canadian, US) Native in English
Chinese, French, gaming, technology, software, localization
15
Phyllis Ang
Phyllis Ang
Native in English (Variants: British, US, UK) Native in English
Chinese, translation, English, literature, art, novel, book, fiction, English native speaker, business, ...
16
Kerry Sluchinski
Kerry Sluchinski
Native in English Native in English
Chinese, English, literature, academic, articles, finance, contracts, essays, subtitling, economics, ...
17
Laura Brown
Laura Brown
Native in English Native in English
Chinese, education, marketing, PR, advertisements, transportation, blogs, websites, online content, finance, ...
18
Jennifer Howitt
Jennifer Howitt
Native in English (Variants: British, UK) Native in English
Chinese, Mandarin, Traditional Chinese, Simplified Chinese, editing, proofreading, lawyer, lawyer-linguist, legal translator, legal translation, ...
19
Michelle Deeter
Michelle Deeter
Native in English Native in English
Mandarin, Chinese, English, software, English native speaker, patents, environment
20
Mark Rawson
Mark Rawson
Native in English (Variant: British) Native in English
Chinese, English, business, finance, the arts, health, healthcare, pharmaceuticals, government, politics, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.