Freelance translators » Chinese to English » Khoa học xã hội » Page 1

Below is a list of Chinese to English freelance translators specializing in translations in the Khoa học xã hội field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

355 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
pkchan
pkchan
Native in Chinese Native in Chinese
Bilingualism, Bilingual, Biculture, Translation, China, Hong Kong, USA, Asian American Chinese, Cantonese, Traditional Chinese, ...
2
jyuan_us
jyuan_us
Native in Chinese Native in Chinese
Medicine, health care, pharmaceutical, medical equipment, finance, accounting, law, patent, social services, social sciences and humanities., ...
3
Denyce Seow
Denyce Seow
Native in English (Variants: US, Singaporean, UK) Native in English
chinese business, chinese legal, chinese medical, chinese translation, chinese document translation, chinese documents translation, business, marketing, finance, medicine, ...
4
Lu Zou
Lu Zou
Native in Chinese Native in Chinese
Chinese, medical, device, instrument, medicine, pharmaceuticals, pharmaceutical, web site, New Zealand, life science, ...
5
Shirley Lao
Shirley Lao
Native in Chinese (Variant: Traditional) Native in Chinese
Health Care, Psychology, Questionnaires, Statistics, Data Analysis, Quantitative, Patent Translation, Business & Commerce (General), Terminology, Corpus Linguistics, ...
6
Fang Sheng
Fang Sheng
Native in Chinese Native in Chinese
With previous agency experience, rush service available, bulk rate negotiable, available virtually all the time.
7
Duobing Chen
Duobing Chen
Native in Chinese Native in Chinese
freelance, simplified Chinese, English, automotive, automation, engine, certificate, mechanism, software, hardware, ...
8
CHEN-Ling
CHEN-Ling
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
abnormalities, sohu, proz, translator, translation, administration, dosage, adverse, effects, agonists, ...
9
Malcolm Mayfield
Malcolm Mayfield
Native in English Native in English
Chinese-English translation, native English, back-translation; business, Chinese business, corporate governance, social responsibility, environmental, accounting, audit, tax, ...
10
Alvin Liu
Alvin Liu
Native in Chinese Native in Chinese
IBM, software, localization, UI, help documents, law, legal, IT, business, airline, ...
11
Francis Fine
Francis Fine
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
translator/foreign correspondent/editor, USA, Germany/Austria), quality and careful work, anxious life-time learning.
12
Sam Lee-Potter
Sam Lee-Potter
Native in English (Variants: British, UK) Native in English
Translation, transcreation, translator, translate, freelance, freelancer, proofreading, proofreader, proofread, localization, ...
13
Frances Nichol
Frances Nichol
Native in English Native in English
Mandarin, Chinese, Simplified characters, Traditional characters, translation, Chinese to English translation, Chinese to English translator, US English, UK English, Canada, ...
14
Lincoln Hui
Lincoln Hui
Native in Chinese (Variants: Cantonese, Traditional) Native in Chinese, English Native in English
Chinese, English, music, history, Japanese, , translation, transcription, proofreading, subtitle, ...
15
Alice Yang
Alice Yang
Native in English (Variant: US) Native in English
chinese, english, simplified chinese, traditional chinese, mandarin, interpretor, interpreting, editor, editing, proofreader, ...
16
Andrew Chang
Andrew Chang
Native in English Native in English
business, technology, legal, singaporean, chinese expert, traditional chinese, simplified chinese, experienced, highly experienced, tight deadlines, ...
17
Zhehao Shen
Zhehao Shen
Native in English (Variants: Canadian, US) Native in English
Chinese, French, gaming, technology, software, localization
18
Kerry Sluchinski
Kerry Sluchinski
Native in English Native in English
Chinese, English, literature, academic, articles, finance, contracts, essays, subtitling, economics, ...
19
Jennifer Howitt
Jennifer Howitt
Native in English (Variants: British, UK) Native in English
Chinese, Mandarin, Traditional Chinese, Simplified Chinese, editing, proofreading, lawyer, lawyer-linguist, legal translator, legal translation, ...
20
Michelle Deeter
Michelle Deeter
Native in English Native in English
Mandarin, Chinese, English, software, English native speaker, patents, environment


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.