Freelance translators » English to Japanese » Bus/Tài chính » Page 1

Below is a list of English to Japanese freelance translators specializing in translations in the Bus/Tài chính field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

283 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Yasutomo Kanazawa
Yasutomo Kanazawa
Native in Japanese Native in Japanese
Kinh doanh/Thương mại (tổng hợp), Bảo hiểm, Internet, Thương mại Điện tử, Luật Hợp đồng, ...
2
kokuritsu
kokuritsu
Native in Japanese Native in Japanese
stock market, FX, MBA, financial/business, investment, IR, news, marketing, accounting, ERP, ...
3
Nobuo Kawamura
Nobuo Kawamura
Native in Japanese Native in Japanese
<font color="blue"> Legal contract, industrial machjinery, precision instrument, automobile, health care, medical equipment, cosmetics, finance, insurance, investment politics, ...
4
Yuki Okada
Yuki Okada
Native in Japanese Native in Japanese
engineering, electrical, electronics, semiconductor, technical, manual, software, translation, interpretation 翻訳, 通訳, ...
5
Mami Yamaguchi
Mami Yamaguchi
Native in Japanese (Variants: Kansai, Standard-Japan, Hiroshima) Native in Japanese
Material Safety Data Sheet, chocolate, Europe tour, amino acid, brain research, science, nature, neuroscience, technical translation, DNA, ...
6
David Patrick
David Patrick
Native in English Native in English
Japanese, English, 日本語, 英語, 医学, medical, 法律, legal, 金融, finance, ...
7
Harry Oikawa
Harry Oikawa
Native in Japanese Native in Japanese
Japan, Japanese, English, translation, translator, interpreter, documentation, business document, commercial document, publication, ...
8
Reiko Ando
Reiko Ando
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese translator, Japanese to English translator, English to Japanese translator, Japanese IT translator, Japanese business translator, Japanese finance translator, Japanese FinTech translator, Japanese medical translator, Japanese technical translator, Japanese legal translator, ...
9
Kayoko Kimura
Kayoko Kimura
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
clinical trial, informed consent, protocol, adverse event, manual, immunology, physiology, veterinary medicine, animal science, pharmacology, ...
10
Yumico Tanaka
Yumico Tanaka
Native in Japanese Native in Japanese
immigration documents, children's books, tourism, legal issues, medical reports, website, Japanese to English translation, easy to read,
11
Ash Furuta
Ash Furuta
Native in Japanese Native in Japanese, English Native in English
japanese, english, chinese, translator, editor, professional, lawyer, solicitor, paralegal, legal expert, ...
12
Chie Kobayashi
Chie Kobayashi
Native in Japanese Native in Japanese
English, Japanese, cosmetics, fashion, media, music, newspaper, magazine, culture, literature, ...
13
Takafumi Miyauchi
Takafumi Miyauchi
Native in Japanese (Variants: Standard-Japan, Kansai, Hiroshima) Native in Japanese
English, Japanese, translation, Japan, Taiwan, UK, academic, ads, advertisements, apps, ...
14
Rika Katsuta
Rika Katsuta
Native in Japanese Native in Japanese
writing, translation, proofreading, editing, review, native, Japanese, English, localisation, localization, ...
15
Rintaro Ito
Rintaro Ito
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, english, IT, finance, legal, patent, subtitle, subtitling
16
Katsushi Saito
Katsushi Saito
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, English, Japanese translator, English/Japanese translator, Japanese/English translator, experienced translator, professional translator, technical translator, technical translation, translation for technical documents, ...
17
Takeshi MIYAHARA
Takeshi MIYAHARA
Native in Japanese (Variant: Hiroshima) Native in Japanese
german, deutsch, doitsu, ドイツ, ドイツ語, english, englisch, eigo, 英語, japanese, ...
18
Mitsuyoshi Takeyama
Mitsuyoshi Takeyama
Native in Japanese Native in Japanese
Japanese, English, translation, translator, contract, agreement, contractual document, contractual agreement, financial analyst, credit analyst, ...
19
Nozomi Kugita
Nozomi Kugita
Native in Japanese (Variants: Kansai, Standard-Japan, Hakata) Native in Japanese
cognitive, AI, artificial intelligence, IT, information technology, software, hardware, device, bluetooth, internet, ...
20
zipang
zipang
Native in Japanese Native in Japanese
Aircraft, Automotive/Motorcycle, Architecture/Construction/Civil Engineering, Defense/Military, Disaster Prevention, Energy/Power Generation, Environmental Safety Engineering, Identification System (RFID/CBRNE/BIO), Maritime/Logistics, Robotics, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.