Freelance translators » Spanish to English » Khoa học » Page 1

Below is a list of Spanish to English freelance translators specializing in translations in the Khoa học field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

1,033 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Michael Powers (PhD)
Michael Powers (PhD)
Native in English Native in English
Spanish to English, English to Spanish, Portuguese to English, Spanish Translation, Portuguese Translation, legal, law, attorney, lawsuit, complaint, ...
2
Muriel Vasconcellos
Muriel Vasconcellos
Native in English (Variant: US) Native in English
medicine, public health, veterinary health, agriculture, environmental conservation, economics, law, linguistics, Brazil, Portuguese, ...
3
Edward Tully
Edward Tully
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
traductor, traducciones, traductor al inglés, traductor de español, traducir al inglés, corrección, corregir, revisar, revisión, marketing, ...
4
Neil Ashby
Neil Ashby
Native in English Native in English
translator, reviewer, proofreading, editing, editor, Spanish, English, science, chemistry, biology, ...
5
Sheila Hardie
Sheila Hardie
Native in English Native in English
ornithology, zoology, botany, ecology, IUCN, oceanography, endangered species, threat categories, archaeology, gardens, ...
6
Lisa McCarthy
Lisa McCarthy
Native in English Native in English
translator, traductor, traductora, traducción, traducció, traducciones, inglés, English, anglès, español a inglés, ...
7
bigedsenior
bigedsenior
Native in English Native in English
Kinh tế học, Năng lượng / Phát điện, Địa chất học, Luyện kim / Đúc, ...
8
Chris Ellison
Chris Ellison
Native in English Native in English
geology, geologia, geological, environment, environmental, science, scientific, geotechnical, geotecnic, geotecnic, ...
9
Dr. Andrew Frankland
Dr. Andrew Frankland
Native in English Native in English
Chemistry, physics, biology, copyeditor, proofreader, translator, medical, pharmaceutical, PILs, SPCs, ...
10
sugrass
sugrass
Native in Spanish Native in Spanish
chemistry, chemicals, polymers, plastics, scientific translator, chemical laboratory, academics, university, patents, industry, ...
11
Rebecca Hendry
Rebecca Hendry
Native in English Native in English
Multimedia, técnico, technical, instruction manuals, manuales, instrucciones, business, comercio, geography, geografía, ...
12
Zareh Darakjian Ph.D.
Zareh Darakjian Ph.D.
Native in English Native in English, Armenian Native in Armenian
Medicine, Pharmaceutical, Chemistry, Biology, Physics, Mathematics, General Science, Classical Music, General
13
Cesar Serrano
Cesar Serrano
Native in English (Variant: US) Native in English, Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
Las Vegas, Nevada, translator, traductor, traducteur, traduttore, tradutor, interpreter, intérprete, interprète, ...
14
Eski
Eski
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
Art, Art History, Architecture, IT, Hardware, Horology, PC Modding, Scale Modelling and Dioramas, Bank Trust Documents, Diplomas, ...
15
Barbara L Pavlik
Barbara L Pavlik
Native in English Native in English
translator, translation, Spanish to English translation, English to Spanish translation, Spanish environmental translation, Spanish to English environmental translation, technical translations, technical translator, environmental translations, environmental translator, ...
16
Steven Huddleston
Steven Huddleston
Native in English (Variants: British, UK, US, Canadian) Native in English, Spanish (Variants: Colombian, Uruguayan, Cuban, Puerto Rican, Argentine, Chilean, Venezuelan, Costa Rican, Mexican, Standard-Spain, US, Ecuadorian , Dominican, Latin American, Peruvian) Native in Spanish
translator, translations, proofreader, proofreading, transcriber, transcribing, transcription, interpretations, interpreter, english, ...
17
Richard McDorman
Richard McDorman
Native in English (Variant: US) Native in English
Richard McDorman, Richard E McDorman, McDorman Richard, Latin translation, Latin diploma translation
18
Dr. Jason Faulkner
Dr. Jason Faulkner
Native in English Native in English
medical, medical, records, physician, pharmaceutical, clinical study, expediente clinico, medical journal, reporte medico, revista medica, ...
19
Ma. Fernanda Blesa
Ma. Fernanda Blesa
Native in Spanish Native in Spanish
English, Inglés, Spanish, Español, Finance, Finanzas, Medicine, Medicina, Biochemistry, Bioquímica, ...
20
Maria Elena Martinez
Maria Elena Martinez
Native in Spanish Native in Spanish
literature, social science, medicine, art, biology, environment & ecology, science fiction, human rights, politics, website translations, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.