Freelance translators » Spanish to Italian » Bus/Tài chính » Page 1

Below is a list of Spanish to Italian freelance translators specializing in translations in the Bus/Tài chính field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

240 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Oscar Romagnone
Oscar Romagnone
Native in Italian (Variant: Swiss ) Native in Italian
Tourism, turismo, tourisme, hotels, shipping, maritime, marittimo, law, ley, loi, ...
2
Traducendo Co. Ltd
Traducendo Co. Ltd
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Roman / Romanesco, Neapolitan) Native in Italian, Spanish (Variants: Latin American, Argentine, Mexican) Native in Spanish
traduzione italiano inglese, traduzione italiano spagnolo, traduzione italiano francese, traduzione italiano portoghese, traduzione italiano tedesco, traduzione italiano russo, traduzione italiano cinese, traduzione italiano tailandese, traduzione italiano indiano, traduzione italiano maltese, ...
3
Interpreter Translation Translator in AUSTRIA: Italian, German, English, French, Dutch, Spanish. Legal, correspondence, localisation, medical, technical translation. Interpreter: business, ...
4
Armando Tavano
Armando Tavano
Native in Italian Native in Italian
bilanci, semestrali, comunicati, cartelle stampa, traduzioni bilanci, semestrali, comunicati, Revisori ufficiali dei conti, revisione, cartelle stampa, ...
5
Laura Franchini
Laura Franchini
Native in Italian Native in Italian
Laura Franchini, traduttrice spagnolo italiano, traduttrice francese italiano, spanish italian translator, french italian translator, traductora italiano, traductrice italien, agricultural equipment, automotive, ceramics, ...
6
Sabina Moscatelli
Sabina Moscatelli
Native in Italian Native in Italian
industrial, machinery, press, brakes, calipers, presse, equipments, in vitro diagnostic, gambling, betting, ...
7
Ester Maria Formichella
Ester Maria Formichella
Native in Italian Native in Italian
tourism, literature, art, geology, spanish, italian, english, fashion, medicine, journalism, ...
8
Elena Simonelli
Elena Simonelli
Native in Italian Native in Italian
machine tool, automotive, car, tourism, furniture, catalogues, conference, Trados, manuale, manuals, ...
9
Francesca Pesce
Francesca Pesce
Native in Italian 
FCP, SICAV, trust funds, ITC, politics, feminism, labour, development, government, contracts, ...
10
Claudia Carroccetto
Claudia Carroccetto
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
es-it, fr-it, en-it, website, siti web, hotels, software, hardware, informatics field, settore informatico, ...
11
Elisa Farina
Elisa Farina
Native in Italian 
Italian, German, French, English, Spanish, translator, translation, technical translation, tech, technology, ...
12
Mariana Perussia
Mariana Perussia
Native in Spanish Native in Spanish
italiano, español, spagnolo, italian, spanish, espanhol, portuguese, português, portugués, inglés, ...
13
Michela Malaccari
Michela Malaccari
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian
spanish, english, italian, translation, proofreading, bachelor degree, master's degree, experience, reliable, professional, ...
14
Patricia Ferreira Larrieux
Patricia Ferreira Larrieux
Native in Spanish Native in Spanish, Italian Native in Italian
English, Spanish, Italian, French, translator, traductor, traduttore, traducteur, inglés, español, ...
15
Mario Della Rocca
Mario Della Rocca
Native in Italian Native in Italian
careful, quick, reliable translation services from English and Spanish into Italian, law, diritto, legal, legale, power of attorney, procura, EU directive, ...
16
Annamaria Martinolli
Annamaria Martinolli
Native in Italian Native in Italian
traduzione letteraria, traduzione teatrale, teatro francese, georges feydeau commedie, letteratura, legge, diritto comunitario europeo, literatura, teatro, derecho, ...
17
Daniela Facchinetti
Daniela Facchinetti
Native in Italian Native in Italian
traductor, traductora, intérprete, traducción, italiano, interpretación, simultánea, consecutiva, traducciones italiano, alemán, ...
18
Roberto Novello
Roberto Novello
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian, Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain, Argentine) Native in Spanish
ITALIANO, SPAGNOLO, TRADUTTORE, TRADUCTOR, ESPAÑOL, TRADUCCIONES, LEGAL
19
Katja Volpin
Katja Volpin
Native in Italian Native in Italian
Legal translator, Commercial translator, Business translator, Medical translator, English, Spanish, Italian, Liason interpreter, Trade Fair interpreter, español. italiano traductor legal, ...
20
Edoardo Lorenzo Corda
Edoardo Lorenzo Corda
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian, Sardinian Native in Sardinian
spanish, Italian, English, Catalan, punctuality, transparency, Trados, memsource, freelance, sardinian, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.