Freelance translators » Spanish to Portuguese » Mỹ thuật/Văn chương » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Mỹ thuật/Văn chương field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

363 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Proofreading, Editing, QA, Quality Assurance, Localization, Localisation, Technical Translation, Linguistic Review, Transcreation, ...
2
Linda Miranda
Linda Miranda
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
portugais, français, contratos, contrats, carta rogatória, acte de naissance, certidão de nascimento, mariage, certidão de casamento, actes d’État civil, ...
3
Heloísa Ferdinandt
Heloísa Ferdinandt
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Literary translation, Subtitling, Corporate and Institutional Videos, Movies, Documentaries, Education, Literature, Anthropology, Sociology, Semiotics, ...
4
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Colombian, Canarian, Uruguayan, Guatemalan, Latin American, Panamanian, Peruvian, Rioplatense, Chilean, Bolivian, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Argentine, Salvadoran, Puerto Rican, Nicaraguan, US, Ecuadorian , Cuban, Mexican, Paraguayan, Standard-Spain, Honduran) Native in Spanish
tradutora, portugues, espanhol, literatura, arte, ciências, media, desporto, poesia, cinema, ...
5
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
spanish, portuguese, english, español, espanhol, portugués, português, inglês, engeneering, engenharia, ...
6
Julio Cinquina
Julio Cinquina
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
professional translator, english, spanish, portuguese, brazilian portuguese, translate scanned PDF, professional website localization, website translation, scanned text translation, digitized text translation, ...
7
Veronica Colasanto
Veronica Colasanto
Native in Spanish Native in Spanish
Spanish Translations, Translations into Spanish, Spanish translator, Spanish Technical translations, Technical texts into Spanish, Translations, Translator, Traducciones al español, Traducciones al portugués, Traducciones en portugués, ...
8
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
marketing, cosmetics, gardening, horticulture, watchmaking, watches, haute horlogerie, jewellery, perfumes, fashion, ...
9
Luciano Eduardo de Oliveira
Luciano Eduardo de Oliveira
Native in Portuguese Native in Portuguese
Medicine, biology, general language, letters, documents, politics, journalism, history, sociology, marketing, ...
10
Alejandra Vuotto
Alejandra Vuotto
Native in Spanish Native in Spanish
interpretación simultánea, intérprete portugués, portugués<>español, interpretación simultánea portugués<>español, Interpretação simultânea português <>espanhol, traduções português<> espanhol, cinema, video, arts, literature, ...
11
Bruno Dutra
Bruno Dutra
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
Portuguese, PT, port, português, Nietzsche, Timecoding, Guitar, Guitars, Music, Philosophy, ...
12
Ulisses Pasmadjian
Ulisses Pasmadjian
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
portuguese, localization, technology, computers, petroleum, environment, safety & security, industry, arts, human resources, ...
13
Isabel Vidigal
Isabel Vidigal
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) 
French, Portuguese, English, Spanish, Law, Ecology, Environment, Environnement, Meio Ambiente, Jurídico, ...
14
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, português, portugués, english, inglês, inglés, spanish, espanhol, español, translation, ...
15
Fabio Barretto Fava
Fabio Barretto Fava
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
translate-to-brazilian-portuguese, english-to-brazilian-portuguese, french-to-brazilian-portuguese, spanish-to-brazilian-portuguese, catalan-to-brazilian-portuguese, italian-to-brazilian-portuguese
16
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, portugues, português, english, ingles, inglês, português, espanhol, spanish, español, ...
17
Francisco Ennis
Francisco Ennis
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
spanish translator, brazilian portuguese, portuguese localization, journalistic translation, portuguese proofreader, audiovisual translator, portuguese script translation, brazilian portuguese localization, spanish to portuguese translator, spanish to portuguese subtitler, ...
18
Tomás Rosa Bueno
Tomás Rosa Bueno
Native in Portuguese Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
Children books, ERP, B2B, CRM, SCM, SAP, Baan, Oracle, telecom, medical, ...
19
Filipe Nascimento
Filipe Nascimento
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, english, italian, spanish, translator, translation, editing, proofreading, MT post-editing, literature, ...
20
Manuel Leite
Manuel Leite
Native in Portuguese Native in Portuguese
tradução, transcriação, localização, inglês, português, técnica, literária, economia, finanças, gestão, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.