Freelance translators » Spanish to Portuguese » Luật/Bằng sáng chế » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Luật/Bằng sáng chế field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

302 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
spanish, portuguese, english, español, espanhol, portugués, português, inglês, engeneering, engenharia, ...
2
expressisverbis
expressisverbis
Native in Portuguese Native in Portuguese
Translation and Revision, Subtitling, Terminology
3
Mariana Moreira
Mariana Moreira
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese
High quality, flexibility, timeliness, localization, medical, financial, wines, translation, interpretation, portuguese, ...
4
Simone Castro
Simone Castro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Tradutor, tradutora, traductor, traductora, translator, tradução, traducción, translation, tradução juramentada, traducción jurada, ...
5
Francisco César Manhães Monteiro
Francisco César Manhães Monteiro
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
Tradução, revisão, Brasil, Rio de Janeiro, português, português-BR, espanhol, castelhano, español, translator, ...
6
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Latin American, Panamanian, Peruvian, Rioplatense, Chilean, Bolivian, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Argentine, Salvadoran, Puerto Rican, Nicaraguan, US, Ecuadorian , Cuban, Mexican, Paraguayan, Standard-Spain, Honduran, Colombian, Canarian, Uruguayan, Guatemalan) Native in Spanish
tradutora, portugues, espanhol, literatura, arte, ciências, media, desporto, poesia, cinema, ...
7
Branca Amado
Branca Amado
Native in Portuguese Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
Periodismo, publicidad, cine, telecomunicaciones, automobilística, medicina, marketing, intérprete de conferencia, farmacia, tecnología de la información, ...
8
RosárioQuadros
RosárioQuadros
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
translation, proofreading, localization, portuguese, spanish, english, law, economics, business, marketing; traducción, ...
9
Luís Hernan Mendoza
Luís Hernan Mendoza
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
French into Brazilian Portuguese + Professional Translator, Français vers Portugais Brésilien + Traducteur Professionnel, Francês para Português do Brasil + Tradutor Profissional, Human Sciences, Sciences Humaines, Ciências Humanas, Tourism, Tourisme, Turismo, Environment, ...
10
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Brazilian Portuguese, English, Spanish, translation, translations, proofreading, technical translation, general texts, advertising, public relations, ...
11
Helton Cerqueira
Helton Cerqueira
Native in Portuguese 
portuguese, computers, technology, software, localization, , games, post edition
12
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Proofreading, Editing, QA, Quality Assurance, Localization, Localisation, Technical Translation, Linguistic Review, Transcreation, ...
13
Linda Miranda
Linda Miranda
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
portugais, français, contratos, contrats, carta rogatória, acte de naissance, certidão de nascimento, mariage, certidão de casamento, actes d’État civil, ...
14
Sylvia Hanke
Sylvia Hanke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
tradutora inglês-português, tradutora alemão-português, tradutora espanhol-português, Englisch Übersetzering, Deutsch-Portugiesisch Übersetzering, Spanisch-Portugiesisch Übersetzerin, Traductora Español-Portugués de Brasil, Traductora Inglés-Portugués de Brasil, Traductora Alemán-Portugués de Brasil, traducción estados contables, ...
15
Isabel Rocha
Isabel Rocha
Native in Portuguese Native in Portuguese
português, espanhol, portugués, español, tradutor, traductor, tradução, traducción, revisão, revisión, ...
16
Giselle Unti
Giselle Unti
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
tradução, revisão, português, francês, espanhol, italiano, literatura, poesia, história, sociologia, ...
17
Gabriela Frazao
Gabriela Frazao
Native in Portuguese Native in Portuguese
Bằng sáng chế, Luật Bằng sáng chế, Thương hiệu, Bản quyền, Luật Hợp đồng, Luật (phổ biến), ...
18
Edna Almeida
Edna Almeida
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese
Translation, interpretation and proofreading services provided in the areas of economics, IT, law, marketing, medicine (general), technical
19
Daniel de Carvalho
Daniel de Carvalho
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Luật Thuế & Hải quan, Luật (phổ biến), Luật Bằng sáng chế, Thương hiệu, Bản quyền, Luật Hợp đồng, ...
20
Tatiana Elizabeth
Tatiana Elizabeth
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
Tradução, Idioma, Tradutora, Revisora, Revisión, Espanhol, Inglês, Português Brasil, Freelancer, Traducción, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.