Freelance translators » Spanish to Portuguese » Khoa học » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Khoa học field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

350 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
spanish, portuguese, english, español, espanhol, portugués, português, inglês, engeneering, engenharia, ...
2
Teresa Domingos
Teresa Domingos
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
Medicine, Pharmaceuticals, Veterinary, air conditioning, user\'s manuals, electronics, DVD translation, subtitling
3
villarino
villarino
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
writer and creator.
4
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
marketing, cosmetics, gardening, horticulture, watchmaking, watches, haute horlogerie, jewellery, perfumes, fashion, ...
5
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, português, portugués, english, inglês, inglés, spanish, espanhol, español, translation, ...
6
Luís Hernan Mendoza
Luís Hernan Mendoza
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
French into Brazilian Portuguese + Professional Translator, Français vers Portugais Brésilien + Traducteur Professionnel, Francês para Português do Brasil + Tradutor Profissional, Human Sciences, Sciences Humaines, Ciências Humanas, Tourism, Tourisme, Turismo, Environment, ...
7
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Brazilian Portuguese, English, Spanish, translation, translations, proofreading, technical translation, general texts, advertising, public relations, ...
8
Sylvia Hanke
Sylvia Hanke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
tradutora inglês-português, tradutora alemão-português, tradutora espanhol-português, Englisch Übersetzering, Deutsch-Portugiesisch Übersetzering, Spanisch-Portugiesisch Übersetzerin, Traductora Español-Portugués de Brasil, Traductora Inglés-Portugués de Brasil, Traductora Alemán-Portugués de Brasil, traducción estados contables, ...
9
Paulo Gasques
Paulo Gasques
Native in Portuguese Native in Portuguese
Metallurgy, Automation, Aerospace, Mining, Industrial Engineering, Materials, Plastic, Ceramic, General Engineering, Welding process, ...
10
Marina Soares
Marina Soares
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, brazilian portuguese, translation, traducción, memoq, brazil
11
fatima stigliani
fatima stigliani
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
I offer English/Spanish translation services in the fields of Chemistry, Genetics, Biology, Medicine, Life Sciences, Clinical Studies
12
Rosa Rodrigues
Rosa Rodrigues
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
mechanical engineering, legal, Internet, IT, website, software, e-commerce, digital marketing, printing machines, onlineshops, ...
13
tierri pimpao
tierri pimpao
Native in Portuguese Native in Portuguese, French (Variant: Standard-France) Native in French
portugais, français, anglais, bilingue, juridique economique, brésil, portugal, france, naval, português, ...
14
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Proofreading, Editing, QA, Quality Assurance, Localization, Localisation, Technical Translation, Linguistic Review, Transcreation, ...
15
ahartje
ahartje
Native in German (Variant: Germany) Native in German, Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
automobiles, pharmaceutical, tobacco, chemical, industries, journalism, tourist-guides, Portugal, Germany, medicine, ...
16
Ligia Dias Costa
Ligia Dias Costa
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Mozambican, Angolan, Brazilian, Cape Verdean) Native in Portuguese
portuguese medical translator, tradutora médica portuguesa, translator, portuguese, european, portugal, english, french, spanish, medical, ...
17
Andre Damasceno
Andre Damasceno
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Brazilian Portuguese, English, English to Portuguese, Portuguese to English, Portuguese, tradutor, tradução, translator, translation, ...
18
Edna Almeida
Edna Almeida
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese
Translation, interpretation and proofreading services provided in the areas of economics, IT, law, marketing, medicine (general), technical
19
Artur Jorge Martins
Artur Jorge Martins
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
translator, translation services, high quality, english to portuguese, french to portuguese, spanish to portuguese, français-portugais, español para portugués, software, information technologies, ...
20
Felipe Tomasi
Felipe Tomasi
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
english, inglês, portuguese, português, spanish, espanhol, french, francês, translation, translating, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.