ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

ProZ.com Blue Board

ProZ.com Blue Board: TrueLanguage

Share entry

Yêu cầu mục
Past 5 years
5 20 entries
Past 12 months
5 3 entries
TrueLanguage
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Tư cách thành viên chuyên nghiệp
Business membership

Entries for this outsourcer

Ngày tháng Nhà cung cấp dịch vụ KudoZ Nhận xét LWA
Feb 19, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,183

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 19, 2021
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,703

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 29, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,133

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 13, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

155

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 30, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,959

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 22, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

58

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Feb 13, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

261

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 26, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

225

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 23, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

14,732

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 07, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

42

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 13, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

269

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 14, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

165

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 14, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

656

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 04, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,261

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 15, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,884

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 30, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,388

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 21, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

14,760

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 22, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Oct 06, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

41

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 05, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,426

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Khước từ: ProZ.com không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được gửi lên. Nhân viên ProZ.com có quyền (nhưng không phải là bổn phận mà họ phải làm) xóa bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng lên tại đây. Nhân viên trang ProZ.com không xem qua các mục trước khi chúng được hiển thị trên trang web; không có điều phối viên túc trực suốt thời gian, vì vậy người đọc có thể gặp phải các rủi ro cho chính bản thân họ.

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 172,594 entries across 14,273 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Khả năng làm việc lại
Tiếp theo

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Tìm hiểu thêm

Your current localization setting

Vietnamese

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Tìm kiếm thuật ngữ
 • Công việc
 • Diễn đàn
 • Multiple search