Freelance translators » Chinese to English » Y khoa » Page 1

Below is a list of Chinese to English freelance translators specializing in translations in the Y khoa field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

282 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Weiping Tang
Weiping Tang
Native in Chinese Native in Chinese
English to Chinese translation, English to Chinese medical translation, cardiology, surgery, medicine, pharmaceutical, medical instruments, medical equipment, nutrition, life sciences, ...
2
Lu Zou
Lu Zou
Native in Chinese Native in Chinese
Chinese, medical, device, instrument, medicine, pharmaceuticals, pharmaceutical, web site, New Zealand, life science, ...
3
jyuan_us
jyuan_us
Native in Chinese Native in Chinese
Medicine, health care, pharmaceutical, medical equipment, finance, accounting, law, patent, social services, social sciences and humanities., ...
4
CHEN-Ling
CHEN-Ling
Native in Chinese Native in Chinese, English Native in English
abnormalities, sohu, proz, translator, translation, administration, dosage, adverse, effects, agonists, ...
5
Denyce Seow
Denyce Seow
Native in English (Variants: US, Singaporean, UK) Native in English
chinese business, chinese legal, chinese medical, chinese translation, chinese document translation, chinese documents translation, business, marketing, finance, medicine, ...
6
Shirley Lao
Shirley Lao
Native in Chinese (Variant: Traditional) Native in Chinese
Health Care, Psychology, Questionnaires, Statistics, Data Analysis, Quantitative, Patent Translation, Business & Commerce (General), Terminology, Corpus Linguistics, ...
7
Chun Un
Chun Un
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Shanghainese, Cantonese) Native in Chinese
Macao, Macau, Hong Kong, China, Zhuhai, Shenzhen, Shanghai, medical record, medical insurance claim, health insurance, ...
8
Carlis Hsu
Carlis Hsu
Native in English Native in English, Chinese (Variants: Simplified, Cantonese) Native in Chinese
Chinese, English, Japanese, medicine, cardiology, surgery, medicine, pharmaceutical, medical instruments, medical equipment, ...
9
Adsion Liu
Adsion Liu
Native in Chinese (Variants: Simplified, Traditional) Native in Chinese
Chinese, Simplified Chinese, Mandarin, Traditional Chinese, English, French, Spanish, Chinese teaching, Chinese training, Chinese tutoring, ...
10
Hamish Young
Hamish Young
Native in English Native in English
translation, chinese, english, mandarin, proofreading, translate, translator, chemistry, biology, technology, ...
11
Andrew Chang
Andrew Chang
Native in English Native in English
business, technology, legal, singaporean, chinese expert, traditional chinese, simplified chinese, experienced, highly experienced, tight deadlines, ...
12
Alice Yang
Alice Yang
Native in English (Variant: US) Native in English
chinese, english, simplified chinese, traditional chinese, mandarin, interpretor, interpreting, editor, editing, proofreader, ...
13
Mark Rawson
Mark Rawson
Native in English (Variant: British) Native in English
Chinese, English, business, finance, the arts, health, healthcare, pharmaceuticals, government, politics, ...
14
Jiayin Jenny Zheng
Jiayin Jenny Zheng
Native in English Native in English, Chinese Native in Chinese
Native English, Subtitler, Law, Legal, Finance, Insurance, United States
15
james62577
james62577
Native in Chinese (Variant: Mandarin) Native in Chinese, English (Variant: British) Native in English
Y khoa: Chăm sóc Sức khỏe, Y khoa (Tổng quát), Y khoa: Dược, Y khoa: Dụng cụ, ...
16
Lau Wei Tsinn
Lau Wei Tsinn
Native in English Native in English, Chinese (Variants: Cantonese, Mandarin) Native in Chinese
English, Chinese, Cantonese, Singapore, transcreation, translation, copy editing, copyediting, copy writing, copywriting, ...
17
Hongmin Zhang
Hongmin Zhang
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese, English (Variants: UK, US) Native in English
chinese, french, website translation, social media, digital marketing, information technology
18
Jack Lian
Jack Lian
Native in Chinese (Variants: Simplified, Traditional) Native in Chinese, English Native in English
ATA Certified from Chinese into English, ATA Certified from English into Chinese, Chinese Patent translator, ATA certified English into Chinese translator, Japanese patent translator, ATA Certified Chinese Translation, Chinese legal translator, Chinese patent translator, Korean patent translator
19
Tianci Hu
Tianci Hu
Native in Chinese (Variant: Mandarin) Native in Chinese, English (Variant: US) Native in English
film, screenplay, color-correction, cinema, movies, film crew, on-set interpreting, on-set interpretation, literature, books, ...
20
Jessie Cao
Jessie Cao
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
English, marketing translation, software translation, website translation, Chinese, legal documents translation, financial documents, bidding documents, Certificates, translation, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.