Freelance translators » English to Portuguese » Page 6

Below is a list of English to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

1,310 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

101
Arlete Moraes
Arlete Moraes
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
102
Ana Catarina Lopes
Ana Catarina Lopes
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
103
Neila Carneiro-Winrow
Neila Carneiro-Winrow
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
104
Christina Moreira
Christina Moreira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
105
Brigith Guimarães
Brigith Guimarães
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
106
Danilo Santana
Danilo Santana
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
107
Julia Quissini Jacóbi
Julia Quissini Jacóbi
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
108
Lucas Rodrigues Oliveira
Lucas Rodrigues Oliveira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
109
Geraldo Santos
Geraldo Santos
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
110
Douglas Veloso
Douglas Veloso
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
111
Fábio de Macêdo
Fábio de Macêdo
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
112
Simone Verdi Fronza
Simone Verdi Fronza
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
113
Mariana Pereira
Mariana Pereira
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
114
Matheus Santos
Matheus Santos
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
115
Liliana Arcanjo
Liliana Arcanjo
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
116
Hitty-Ko Kamimura
Hitty-Ko Kamimura
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
117
Luiza Dias
Luiza Dias
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
118
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
119
Elyde Shugastru
Elyde Shugastru
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
120
Maria da Glória
Maria da Glória
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.