Freelance translators » English to Portuguese » Page 10

Below is a list of English to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

1,343 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

181
Marilena Krajden
Marilena Krajden
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
182
Thatna Dias
Thatna Dias
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
183
Vanessa de Oliveira Duarte Silveira
Vanessa de Oliveira Duarte Silveira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
184
Carlos Marques
Carlos Marques
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
185
Luciana Vianna
Luciana Vianna
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
186
Sérgio Almeida
Sérgio Almeida
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
187
Walter Filho
Walter Filho
Native in Portuguese Native in Portuguese
188
Juliane Willrich
Juliane Willrich
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
189
Letícia Freitas
Letícia Freitas
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
190
Cristiano Frota
Cristiano Frota
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
191
Inês Cardeira
Inês Cardeira
Native in Portuguese Native in Portuguese
192
Mélanie Mós
Mélanie Mós
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
193
Mário Messias
Mário Messias
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
194
Sabrina Silva
Sabrina Silva
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
195
Lia Bittencourt
Lia Bittencourt
Native in Portuguese Native in Portuguese
196
Thiago Paz
Thiago Paz
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
197
Camila Annunziato
Camila Annunziato
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
198
Fernando Petracioli
Fernando Petracioli
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
199
Filipe Vieira
Filipe Vieira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
200
Felipe Harrison
Felipe Harrison
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.