Freelance translators » Russian to English » Khoa học » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Khoa học field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

351 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
mk_lab
mk_lab
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Technical translation, software localization, technical writing, science, electronics, physics, computers, hardware, software, education, ...
2
Mikhail Kropotov
Mikhail Kropotov
Native in Russian Native in Russian
software, internet, localization, IT, mathematics, business, e-commerce, marketing, advertising, slang, ...
3
Amy Lesiewicz
Amy Lesiewicz
Native in English (Variants: British, UK, US South, US, Australian, Canadian, New Zealand) Native in English
Engineering, technical specifications, detailed design, detail design, design documentation, technical, science, scientific, chemistry, biochemistry, ...
4
svetlana cosquéric
svetlana cosquéric
Native in Russian Native in Russian
technical translator, science, otolaryngology, cardiology science technologique, science des matériaux, géologie, chimie, médecine, physique, ingénierie адаптирование художественной литературы, ...
5
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, ...
6
Michael Moskowitz
Michael Moskowitz
Native in English Native in English, Russian Native in Russian
Chemistry, Metallurgy, Oil Field, Drilling Equipment, Machinery, Safety, Patents, Marketing,
7
Andrew Sabak
Andrew Sabak
Native in English (Variant: US) Native in English
mathematics, physics, computers, science, engineering, technical, patents, business, finance, accounting, ...
8
Paul Merriam
Paul Merriam
Native in English Native in English
criminal law, narcotics, fraud, derecho penal, narcóticos, dolo contractual, Strafrecht, Rauschgift, Betrug, prawo karne, ...
9
Sofia Gutkin
Sofia Gutkin
Native in English (Variants: British, Australian, New Zealand) Native in English, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Russian to English translator, Russian to English translation, Russian to English editor, Russian to English proofreader, medicine translation, medical translation, medical translator, pharmaceutical translation, physiotherapy, physical therapy, ...
10
Yuri Larin
Yuri Larin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
professional, Russian, Ukrainian, English, French, German, Polish, translation, editing, proofreading, ...
11
Maria Sometti (Anishchankava)
Maria Sometti (Anishchankava)
Native in Russian Native in Russian, Belarusian Native in Belarusian
professional translator, Italy, interpreter, conference interpreter russian, simultaneous interpreter, interpreter meetings, interpreter conferences, interpreter symposium, russian translator, english interpreter Italy, ...
12
Ryan Zhuo
Ryan Zhuo
Native in English (Variants: UK, US, British, Canadian) Native in English
translation, transcreation, localization, localisation, AVT, audiovisual translation, audiovisual, localization, literary translation, creative translation, ...
13
Joanna Dobson
Joanna Dobson
Native in English (Variant: British) Native in English
Russian, Altai, Altay, indigenous cultures, rock art, Scythian Art, Turkic peoples, mind body spirit, archaeology, literature, ...
14
J.E.Sunseri
J.E.Sunseri
Native in English (Variant: US) Native in English
translation, editing, proofreading, Russian literary translator, russian to english translator literature translation, literary translator, literary translation, literary adaptation, beekeeping, apiary, ...
15
James Shipp
James Shipp
Native in English Native in English
aerospace, certificates, chemistry, contracts, economics, geosciences, law, life sciences, nuclear engineering, patents, ...
16
Elena Samoilik
Elena Samoilik
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
English-Russian-English, translating, interpreting, editing, proofreading, politics, tourism, travel, social sciences, linguistics, ...
17
Jaime Holmes DipTrans MITI
Jaime Holmes DipTrans MITI
Native in English Native in English
patent, patents, patentability reports, abstracts, patent claims, patent descriptions, WIPO, EPO, World Intellectual Property Organisation, European Patent Office, ...
18
Ravindra Godbole
Ravindra Godbole
Native in Marathi Native in Marathi, English Native in English
engineering, chemical, pharmaceutical, patents, scientific, commercial, finance, medical, software
19
Vadim Khazin
Vadim Khazin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
geology, engineering, environment, Russian, Ukrainian, legal, business, literature, advertisement, edit, ...
20
Kevin Kelly
Kevin Kelly
Native in English Native in English
aerospace, medicine, nuclear, oil, gas, security studies, defense, law, finance, simultaneous interpreter, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.