Mobile menu

Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
0
24
6
236
4
172
Chris S
14:25
Sorana_M.
Jun 22
29
1,259
0
51
N/A
12:48
1
65
3
252
N/A
Jun 18
18
1,032
Chris S
09:17
3
268
neilmac
09:09
Sarah Downing
Mar 6, 2012
8
2,812
0
74
Myriam03
Jun 21
14
902
17
1,187
1
150
1
159
amioh
04:49
0
61
amioh
04:49
1
164
6
390
泰晤士(TIMES)四合院儿    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142... 143)
QHE
May 4, 2014
2,131
744,209
QHE
01:39
David Sch
Jun 22
5
205
David Sch
Jun 22
N/A
Apr 26
5
699
0
185
carolalt
Jun 22
0
166
carolalt
Jun 22
0
212
0
262
20
2,631
Michael Kazakov
Dec 14, 2016
7
885
Would you sign this?    (Đến trang 1... 2)
15
1,155
dbsfwr
Jun 14
28
1,763
Pay to receive work?    (Đến trang 1... 2)
Thayenga
Jun 17
18
1,793
Dallma
Jun 22
0
146
Dallma
Jun 22
Looking for freeware TBX editor    (Đến trang 1... 2)
Samuel Murray
Feb 18, 2004
28
35,134
nisha078
Jun 22
4
429
1
172
1
344
cgandia
Jun 19, 2009
7
4,059
N/A
Jun 14
2
328
1
414
lnvieira
May 25
28
1,829
Caroline717
Dec 2, 2016
98
8,738
dcve
Jun 20
4
237
4
316
5
353
Marina Capalbo
Dec 15, 2009
7
4,089
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc