Mobile menu

Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 
 
Diễn đàn
Đề tài
Người đăng thông tin
Các hồi đáp
Hiển thị
Thông tin gửi mới nhất
Roy Oestensen
Jun 5, 2015
50
19,351
Hannah Keet
Jan 26, 2016
6
5,005
2
137
8
428
Jared Tabor
NHÂN VIÊN TRANG WEB
15:45
0
120
Jared Tabor
NHÂN VIÊN TRANG WEB
15:45
2
201
Sorana_M.
Jun 22
29
1,396
0
106
N/A
12:48
1
127
3
264
N/A
Jun 18
18
1,061
Chris S
09:17
3
286
neilmac
09:09
Sarah Downing
Mar 6, 2012
8
2,827
0
81
Myriam03
Jun 21
14
988
17
1,252
1
170
amioh
04:49
0
92
amioh
04:49
1
183
6
409
泰晤士(TIMES)四合院儿    (Đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142... 143)
QHE
May 4, 2014
2,131
744,525
QHE
01:39
David Sch
Jun 22
5
214
David Sch
Jun 22
N/A
Apr 26
5
702
0
192
carolalt
Jun 22
0
182
carolalt
Jun 22
0
223
0
278
20
2,646
Michael Kazakov
Dec 14, 2016
7
895
Would you sign this?    (Đến trang 1... 2)
15
1,208
dbsfwr
Jun 14
28
1,787
Pay to receive work?    (Đến trang 1... 2)
Thayenga
Jun 17
18
1,831
Dallma
Jun 22
0
153
Dallma
Jun 22
Looking for freeware TBX editor    (Đến trang 1... 2)
Samuel Murray
Feb 18, 2004
28
35,149
nisha078
Jun 22
4
449
1
186
1
353
cgandia
Jun 19, 2009
7
4,067
N/A
Jun 14
2
333
1
424
lnvieira
May 25
28
1,850
Caroline717
Dec 2, 2016
98
8,763
Gửi chủ đề mới    Ngoài đề tài: Hiển thị    Cỡ chữ: - / + 

= Các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Không có thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn ( = Hơn 15 thông tin gửi lên)
= Chủ đề bị khóa (Không có thông tin mới được đăng trên diễn đàn)
 


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc