Freelance translators » Italian to French » Page 1

Below is a list of Italian to French freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

325 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Christine Cramay-Valentini
Christine Cramay-Valentini
Native in French (Variants: Swiss, Belgian, Standard-France) Native in French
2
Claire Lamaison
Claire Lamaison
Native in French Native in French
3
Silvana Pagani
Silvana Pagani
Native in French Native in French, Italian Native in Italian
4
ankontakt
ankontakt
Native in French Native in French
5
Fanta
Fanta
Native in French Native in French
6
julien DESROCHE
julien DESROCHE
Native in French Native in French
7
Céline Secchi
Céline Secchi
Native in French Native in French
8
Sonia Belfiglio
Sonia Belfiglio
Native in Italian Native in Italian, French (Variants: Haitian, Belgian, Luxembourgish, Cameroon, Standard-France, African, Moroccan, Canadian, Swiss) Native in French
9
Madeleine Jaoul
Madeleine Jaoul
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
10
valentina tamburello
valentina tamburello
Native in French Native in French, Italian Native in Italian
11
Franco Rigoni
Franco Rigoni
Native in Italian Native in Italian
12
enrico paoletti
enrico paoletti
Native in Italian (Variant: Standard-Italy) Native in Italian, French (Variant: Standard-France) Native in French
13
Antoine de Bernard
Antoine de Bernard
Native in French Native in French
14
Jean-Marie Le Ray
Jean-Marie Le Ray
Native in French Native in French
15
Chéli Rioboo
Chéli Rioboo
Native in French Native in French
16
Xanthippe
Xanthippe
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French
17
Laurence Bonnarde
Laurence Bonnarde
Native in French Native in French
18
Maïa Rosenberger
Maïa Rosenberger
Native in French Native in French
19
Frédérique Maillochon
Frédérique Maillochon
Native in French Native in French
20
Stéphanie Argentin
Stéphanie Argentin
Native in French Native in French


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.