Freelance translators » Russian to English » Luật/Bằng sáng chế » Page 1

Below is a list of Russian to English freelance translators specializing in translations in the Luật/Bằng sáng chế field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

479 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Oleg Lozinskiy
Oleg Lozinskiy
Native in Russian Native in Russian
professional, English, Russian, translation, editing, proofreading, consecutive interpretation, whisper interpretation, UN-system entities, UNDESA, ...
2
David Knowles
David Knowles
Native in English Native in English
computing, contract law, technical, current affairs, politics, music, websites
3
Mark Berelekhis
Mark Berelekhis
Native in Russian Native in Russian, English Native in English
Literature, poetry, books, prose, fiction, novels, stories, games, video games, RPG, ...
4
Angela Greenfield
Angela Greenfield
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
court interpreter, escort interpreter, Maryland MVA translator, immigration translator, airport interpreter, domestic violence, tourism, fast service, legal documents translator, English to Russian translation, ...
5
Amy Lesiewicz
Amy Lesiewicz
Native in English (Variants: US, Australian, Canadian, New Zealand, British, UK, US South) Native in English
Engineering, technical specifications, detailed design, detail design, design documentation, technical, science, scientific, chemistry, biochemistry, ...
6
Judith Hehir
Judith Hehir
Native in English Native in English
freelancer, Russian-English translation, court interpreter, editing, copyediting, proofreading, experienced editor, academic writing, academic research, doctoral dissertations, ...
7
Vladimir Pochinov
Vladimir Pochinov
Native in Russian Native in Russian
accounting, accounts, accrual accounting, administration, advocacy, agency agreement, agreement, alternative dispute resolution (ADR), annual general meeting (AGM), annual report, ...
8
Roman Bardachev
Roman Bardachev
Native in Russian Native in Russian
oil & gas, vital statistics, geophysics, contract language, agriculture, construction/civil engineering, trade and commerce, import/export, legal, banking and finance, ...
9
TechLawDC
TechLawDC
Native in English Native in English
engineering, law, biology, pharmacology, toxicology, medicine, accounting, finance, securities, telecommunications, ...
10
Yuri Larin
Yuri Larin
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
professional, Russian, Ukrainian, English, French, German, Polish, translation, editing, proofreading, ...
11
Vladimir Alekseev, MCIL
Vladimir Alekseev, MCIL
Native in Russian Native in Russian
Academy of Sciences, accounting statements, addendum, ADR, ADS, aerodynamics, agreement, agency agreement, AGM, aircraft engineering, ...
12
Alex Marshall
Alex Marshall
Native in English 
<p> <font size="-2">Actus Reus, Agency Agreement, Alibi, Aliunde, Alternate Director, Amicus curiae, Annual General Meeting, Arbitration, Arbitration Award, Arbitrator, ...
13
Elizabeth Adams
Elizabeth Adams
Native in English Native in English
Russian, English, business, marketing, law, legal, court rulings, filings, discovery, journalism, ...
14
Paul Merriam
Paul Merriam
Native in English Native in English
criminal law, narcotics, fraud, derecho penal, narcóticos, dolo contractual, Strafrecht, Rauschgift, Betrug, prawo karne, ...
15
Andrew Sabak
Andrew Sabak
Native in English (Variant: US) Native in English
mathematics, physics, computers, science, engineering, technical, patents, business, finance, accounting, ...
16
Vladyslav Golovaty
Vladyslav Golovaty
Native in English (Variant: US) Native in English, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
lower-cost direct native translator, English, Ukrainian, Russian, law, legal, clinical trials, pharmaceuticals, medicine, patents, ...
17
Simon Geoghegan
Simon Geoghegan
Native in English Native in English
film, magazines, legal, oilandgas, publishing, television, sport, voicecoaching, financial, finance, ...
18
Lina Episheva
Lina Episheva
Native in English Native in English, Georgian Native in Georgian
consecutive and simultaneous interpreter, English>Russian, English>Georgian, Russian>English, Georgian>English, translation, language translation, translate, translate to, dictionary, ...
19
Vladimir Dubisskiy
Vladimir Dubisskiy
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Ukrainian translations in Texas, Russian translations in Texas, Ukrainian translations in Sugar Land Texas, Experienced Technical Translator, Petroleum, Upstream, Downstream, Onsite, Texas, Sugar Land, ...
20
Henry Schroeder
Henry Schroeder
Native in English (Variant: US) Native in English
Literature, Prose, Poetry, Literary Criticism, Reviews, Articles, Essays, Art, Painting, Century, ...


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.