Freelance translators » Spanish to Italian » Page 10

Below is a list of Spanish to Italian freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

513 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

181
Massimiliano Aceti
Massimiliano Aceti
Native in Italian Native in Italian
182
Gabriella Ferrante
Gabriella Ferrante
Native in Italian Native in Italian
183
Francesco Bernardi
Francesco Bernardi
Native in Italian Native in Italian
184
_jasmine
_jasmine
Native in Italian Native in Italian
185
Daniele Minà
Daniele Minà
Native in Italian Native in Italian
186
Raffaella Benelli
Raffaella Benelli
Native in Italian Native in Italian
187
Paola Belli
Paola Belli
Native in Italian Native in Italian
188
Angela Fabiana Melicchio
Angela Fabiana Melicchio
Native in Italian Native in Italian
189
VallettiAgustin
VallettiAgustin
Native in Italian Native in Italian
190
Cristina Buffa
Cristina Buffa
Native in Italian Native in Italian
191
TRA 2
TRA 2
Native in Italian Native in Italian
192
Ivano Conte
Ivano Conte
Native in Italian Native in Italian
193
Antonella Penna
Antonella Penna
Native in Italian Native in Italian
194
Francesca Chessa
Francesca Chessa
Native in Italian Native in Italian
195
chiara mancini
chiara mancini
Native in Italian Native in Italian
196
Bart Morena
Bart Morena
Native in Italian (Variants: Standard-Italy, Neapolitan) Native in Italian, Spanish (Variants: Latin American, Venezuelan) Native in Spanish
197
Sara Mazzeschi
Sara Mazzeschi
Native in Italian Native in Italian
198
Marco Salsi
Marco Salsi
Native in Italian Native in Italian
199
Michelangelo Bardella
Michelangelo Bardella
Native in Italian Native in Italian
200
Maurizio Oliva
Maurizio Oliva
Native in Italian Native in Italian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.