Freelance translators » Spanish to Portuguese » Công nghệ/Kỹ thuật » Page 1

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators specializing in translations in the Công nghệ/Kỹ thuật field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

416 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Mariana Moreira
Mariana Moreira
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
High quality, flexibility, timeliness, localization, medical, financial, wines, translation, interpretation, portuguese, ...
2
Ligia Dias Costa
Ligia Dias Costa
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Cape Verdean, European/Portugal, Mozambican, Angolan) Native in Portuguese
portuguese medical translator, tradutora médica portuguesa, translator, portuguese, european, portugal, english, french, spanish, medical, ...
3
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in Portuguese Native in Portuguese
spanish, portuguese, english, español, espanhol, portugués, português, inglês, engeneering, engenharia, ...
4
expressisverbis
expressisverbis
Native in Portuguese Native in Portuguese
Translation and Revision, Subtitling, Terminology
5
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Translation, Proofreading, Editing, QA, Quality Assurance, Localization, Localisation, Technical Translation, Linguistic Review, Transcreation, ...
6
Francisco César Manhães Monteiro
Francisco César Manhães Monteiro
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese
Tradução, revisão, Brasil, Rio de Janeiro, português, português-BR, espanhol, castelhano, español, translator, ...
7
Gabriela Frazao
Gabriela Frazao
Native in Portuguese Native in Portuguese
Sản xuất-chế tạo, Vận tải đường bộ / Vận tải hàng không / Vận tải thủy, Tàu, Thuyền, Hàng hải, Luyện kim / Đúc, ...
8
Artur Jorge Martins
Artur Jorge Martins
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
translator, translation services, high quality, english to portuguese, french to portuguese, spanish to portuguese, français-portugais, español para portugués, software, information technologies, ...
9
Branca Amado
Branca Amado
Native in Portuguese Native in Portuguese, Spanish Native in Spanish
Periodismo, publicidad, cine, telecomunicaciones, automobilística, medicina, marketing, intérprete de conferencia, farmacia, tecnología de la información, ...
10
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in Portuguese (Variants: South African, European/Portugal, Cape Verdean, Brazilian, Mozambican, Angolan) Native in Portuguese, Spanish (Variants: Puerto Rican, Nicaraguan, US, Ecuadorian , Cuban, Paraguayan, Mexican, Standard-Spain, Honduran, Colombian, Canarian, Uruguayan, Guatemalan, Panamanian, Latin American, Peruvian, Rioplatense, Chilean, Bolivian, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Salvadoran, Argentine) Native in Spanish
tradutora, portugues, espanhol, literatura, arte, ciências, media, desporto, poesia, cinema, ...
11
Sónia Tavares
Sónia Tavares
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Mozambican, Angolan) Native in Portuguese
Technical Manuals, Mechanical Industry, Engineering, Automotive, Software and Hardware, Localization, Legal Contracts, Marketing, Banking, Alternative Medicine, ...
12
Luís Hernan Mendoza
Luís Hernan Mendoza
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
French into Brazilian Portuguese + Professional Translator, Français vers Portugais Brésilien + Traducteur Professionnel, Francês para Português do Brasil + Tradutor Profissional, Human Sciences, Sciences Humaines, Ciências Humanas, Tourism, Tourisme, Turismo, Environment, ...
13
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, português, portugués, english, inglês, inglés, spanish, espanhol, español, translation, ...
14
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Brazilian Portuguese, English, Spanish, translation, translations, proofreading, technical translation, general texts, advertising, public relations, ...
15
Fabio Barretto Fava
Fabio Barretto Fava
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese
translate-to-brazilian-portuguese, english-to-brazilian-portuguese, french-to-brazilian-portuguese, spanish-to-brazilian-portuguese, catalan-to-brazilian-portuguese, italian-to-brazilian-portuguese
16
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
portuguese, portugues, português, english, ingles, inglês, português, espanhol, spanish, español, ...
17
Alejandra Vuotto
Alejandra Vuotto
Native in Spanish Native in Spanish
interpretación simultánea, intérprete portugués, portugués<>español, interpretación simultánea portugués<>español, Interpretação simultânea português <>espanhol, traduções português<> espanhol, cinema, video, arts, literature, ...
18
Francisco  Jose Fernandes
Francisco Jose Fernandes
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
Sanitation, environmental and construction Engineering, general construction, geology, drilling and completion, information technology, real estate business, industrial equipment, chemistry, industrial production and equipment, ...
19
Veronica Colasanto
Veronica Colasanto
Native in Spanish Native in Spanish
Spanish Translations, Translations into Spanish, Spanish translator, Spanish Technical translations, Technical texts into Spanish, Translations, Translator, Traducciones al español, Traducciones al portugués, Traducciones en portugués, ...
20
Edna Almeida
Edna Almeida
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Cape Verdean, Brazilian, Mozambican, Angolan) Native in Portuguese
Translation, interpretation and proofreading services provided in the areas of economics, IT, law, marketing, medicine (general), technical


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.