Freelance translators » English to Japanese » Page 1

Below is a list of English to Japanese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

501 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Nobuo Kawamura
Nobuo Kawamura
Native in Japanese Native in Japanese
2
Yuki Okada
Yuki Okada
Native in Japanese Native in Japanese
3
Mami Yamaguchi
Mami Yamaguchi
Native in Japanese (Variants: Standard-Japan, Hiroshima, Kansai) Native in Japanese
4
Harry Oikawa
Harry Oikawa
Native in Japanese Native in Japanese
5
Kayoko Kimura
Kayoko Kimura
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
6
Kaori Myatt
Kaori Myatt
Native in Japanese Native in Japanese
7
Yumico Tanaka
Yumico Tanaka
Native in Japanese Native in Japanese
8
Takafumi Miyauchi
Takafumi Miyauchi
Native in Japanese (Variants: Kansai, Hiroshima, Standard-Japan) Native in Japanese
9
Hidetoshi kudo
Hidetoshi kudo
Native in Japanese Native in Japanese
10
Peishun CHIANG
Peishun CHIANG
Native in Japanese (Variants: Kansai, Standard-Japan) Native in Japanese
11
Katsushi Saito
Katsushi Saito
Native in Japanese Native in Japanese
12
Misae Lucasey
Misae Lucasey
Native in Japanese (Variant: Standard-Japan) Native in Japanese
13
Takeshi MIYAHARA
Takeshi MIYAHARA
Native in Japanese (Variant: Hiroshima) Native in Japanese
14
Shiho Fukuda Koski
Shiho Fukuda Koski
Native in Japanese (Variant: Kansai) Native in Japanese
15
Nozomi Kugita
Nozomi Kugita
Native in Japanese (Variants: Standard-Japan, Hakata, Kansai) Native in Japanese
16
Rika Katsuta
Rika Katsuta
Native in Japanese Native in Japanese
17
Chie Kobayashi
Chie Kobayashi
Native in Japanese Native in Japanese
18
Rumiko L.
Rumiko L.
Native in Japanese Native in Japanese
19
Ryoko Yamazaki
Ryoko Yamazaki
Native in Japanese Native in Japanese
20
Katsunori Higuchi
Katsunori Higuchi
Native in Japanese (Variant: Kansai) Native in Japanese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.