Freelance translators » Italian to French » Page 8

Below is a list of Italian to French freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

332 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

141
Sylvie Swindells
Sylvie Swindells
Native in French Native in French
142
Jacques Raymond
Jacques Raymond
Native in French Native in French
143
Constance de Crayencour
Constance de Crayencour
Native in French Native in French
144
Gérard LAMBERT
Gérard LAMBERT
Native in French Native in French
145
virginie van der Werf
virginie van der Werf
Native in French Native in French
146
Laetitia Chemin
Laetitia Chemin
Native in French Native in French
147
Rosine Inspektor
Rosine Inspektor
Native in French Native in French
148
Karin PY
Karin PY
Native in French Native in French
149
François LASSERRE DU ROZEL
François LASSERRE DU ROZEL
Native in French Native in French
150
Valérie Fauchon
Valérie Fauchon
Native in French 
151
Solweig LANCELIN
Solweig LANCELIN
Native in French Native in French
152
Jerome Deforge
Jerome Deforge
Native in French (Variant: Canadian) Native in French
153
Abaete2007
Abaete2007
Native in French Native in French
154
Elisabetta M.
Elisabetta M.
Native in Italian Native in Italian, French Native in French
155
Loma Lorraine Agha
Loma Lorraine Agha
Native in French (Variants: Luxembourgish, Canadian, Swiss, Belgian, Standard-France) Native in French
156
Spanenglish
Spanenglish
Native in French Native in French
157
Caroline Vallvé Cheng
Caroline Vallvé Cheng
Native in French Native in French
158
Gilles Snoeck
Gilles Snoeck
Native in French Native in French
159
Rita Cavaiani
Rita Cavaiani
Native in French (Variant: Canadian) Native in French, Italian Native in Italian
160
Philippe ROUSSEAU
Philippe ROUSSEAU
Native in French (Variant: Standard-France) Native in French


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.