Freelance translators » Russian to German » Page 1

Below is a list of Russian to German freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

149 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

1
Littransproz
Littransproz
Native in German Native in German
2
fhherfurth
fhherfurth
Native in German (Variant: Germany) Native in German
3
Jarema
Jarema
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
4
erika rubinstein
erika rubinstein
Native in Russian Native in Russian, German Native in German
5
Sybille
Sybille
Native in German Native in German
6
orbis
orbis
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
7
Ruth Altenhofer
Ruth Altenhofer
Native in German Native in German
8
Christiane Srna
Christiane Srna
Native in German (Variant: Germany) Native in German
9
Petra Dumfart
Petra Dumfart
Native in German Native in German
10
Emma Berg
Emma Berg
Native in German Native in German
11
Galina Breuninger
Galina Breuninger
Native in German Native in German
12
Wurzer1964
Wurzer1964
Native in German (Variant: Germany) Native in German
13
Christina Riek
Christina Riek
Native in German Native in German
14
Jan Menning
Jan Menning
Native in German Native in German
15
Nora Walzer
Nora Walzer
Native in German Native in German
16
Eva Leitner
Eva Leitner
Native in German (Variant: Germany) Native in German
17
Katharina Gutner
Katharina Gutner
Native in German Native in German
18
Vanessa Kersten
Vanessa Kersten
Native in German Native in German
19
skrehl
skrehl
Native in German Native in German
20
GTranslati
GTranslati
Native in German (Variant: Germany) Native in German, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.