Freelance translators » German to Spanish » Page 10

Below is a list of German to Spanish freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

447 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

181
Blanca Garcia
Blanca Garcia
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
182
Sonia Tirado-Gómez
Sonia Tirado-Gómez
Native in Spanish Native in Spanish
183
Elena Vazquez Fernandez
Elena Vazquez Fernandez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
184
Isabel Peralta
Isabel Peralta
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
185
Sabine Reichert
Sabine Reichert
Native in German Native in German
186
Montse P.
Montse P.
Native in Spanish Native in Spanish, Catalan Native in Catalan
187
Bettina Schewe
Bettina Schewe
Native in Spanish Native in Spanish
188
Andrea Lorca
Andrea Lorca
Native in Spanish Native in Spanish
189
Estrella Guillén
Estrella Guillén
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
190
Pablo Montero
Pablo Montero
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
191
Maria Milla
Maria Milla
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
192
Marco Peña
Marco Peña
Native in Spanish (Variant: Peruvian) Native in Spanish
193
Patricia Miaja Menéndez
Patricia Miaja Menéndez
Native in Spanish Native in Spanish
194
María Teresa Pérez Mariscal
María Teresa Pérez Mariscal
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
195
Eva Borrallo
Eva Borrallo
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
196
Ute Jokisch-Gaede
Ute Jokisch-Gaede
Native in Spanish Native in Spanish
197
Iván Peña
Iván Peña
Native in Spanish (Variants: Latin American, Standard-Spain) Native in Spanish
198
Manuel Dueñas
Manuel Dueñas
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
199
Soledad Cortés
Soledad Cortés
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
200
Carlos Esteras Muñoz
Carlos Esteras Muñoz
Native in Spanish Native in Spanish


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.