Freelance translators » Spanish to English » Page 8

Below is a list of Spanish to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,377 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

141
James Linares
James Linares
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
142
Patrick Doporto
Patrick Doporto
Native in English (Variant: UK) Native in English, Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish
143
Helen Sussman
Helen Sussman
Native in English (Variant: UK) Native in English
144
Stephen Volante
Stephen Volante
Native in English (Variant: US) Native in English
145
Leila Howden
Leila Howden
Native in English (Variant: British) Native in English
146
Teri Jones-Villeneuve
Teri Jones-Villeneuve
Native in English 
147
Peter Newton-Evans
Peter Newton-Evans
Native in English (Variant: US) Native in English, Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
148
Patricia Ramos
Patricia Ramos
Native in English (Variant: US) Native in English, Spanish (Variants: Mexican, US, Standard-Spain, Latin American) Native in Spanish
149
Clayton Causey
Clayton Causey
Native in English Native in English
150
Marina Godano
Marina Godano
Native in Spanish Native in Spanish, English Native in English
151
RSI EN-ES (AA)
RSI EN-ES (AA)
Native in Spanish Native in Spanish, English Native in English
152
Juliana Brown
Juliana Brown
Native in English Native in English, Hebrew Native in Hebrew
153
Mariana Solanet
Mariana Solanet
Native in Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish, English (Variant: US) Native in English
154
Raquel Iglesias
Raquel Iglesias
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
155
Jaime Russell
Jaime Russell
Native in English Native in English, Spanish Native in Spanish
156
Ryan Kelly
Ryan Kelly
Native in English (Variant: US) Native in English, Spanish (Variant: Latin American) Native in Spanish
157
Tonia Wind
Tonia Wind
Native in English (Variants: US, British) Native in English, Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
158
Ricardo Monasterio
Ricardo Monasterio
Native in English Native in English, Spanish (Variants: Latin American, Puerto Rican, Argentine, Venezuelan, Mexican, US) Native in Spanish
159
Cansu Ucar Garcia Lima
Cansu Ucar Garcia Lima
Native in English Native in English, Turkish Native in Turkish
160
Irma Gonzalez
Irma Gonzalez
Native in Spanish Native in Spanish, English Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.