Freelance translators » German to Russian » Mỹ thuật/Văn chương » Page 1

Below is a list of German to Russian freelance translators specializing in translations in the Mỹ thuật/Văn chương field. Bạn có thể chọn một trường cụ thể hơn ở phía bên phải.

99 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Vitali Stanisheuski
Vitali Stanisheuski
Native in Belarusian Native in Belarusian, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
russian translator, russian translations, russian translation, translate to russian, translate into russian, belarusian translator, belarusian translations, belarusian translation, translate to belarusian, translate into belarusian, ...
2
Marina Chernyayeva
Marina Chernyayeva
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian
Deutsch, Russisch, Ukrainisch, перевод, Übersetzerin, German, Freelancer, немецкий-украинский, Dolmetscherin, Russian, ...
3
erika rubinstein
erika rubinstein
Native in Russian Native in Russian, German Native in German
technical translator, interpreting (sim., cons.), PR, journalism, research, conferences, projects, festivals, culture, ...
4
Kirill Rodionov
Kirill Rodionov
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Bauwesen, Metallbau, Vertraege, Verglasung, Fassadenbau, Kunststofffenster, Deutsch, Russisch, Englisch, Übersetzer, ...
5
vera12191
vera12191
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
www.msp-ger.ru Языковое сопровождение пациентов в Германии, лечение в Германии, медицинские консультации в Германии, хирургические операции в Германии, ведущие клиники Германии, Ахен, Дюссердорф, Кельн, Эссен, Мюнстер), ...
6
Oleksandr Somin
Oleksandr Somin
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
PRO Russian translation services, Yiddish to English translation services, marketing communication Russia, business to business, business to client, electrical industries, electronics, English into Russian, German into Russian, professional Yiddish translation services, ...
7
Oleksiy Lolenko
Oleksiy Lolenko
Native in Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Englisch, Deutsch, Russisch, Ukrainisch, Übersetzung, Revision, Prüfung, technische Übersetzung, Wissenschaft, Elektronik, ...
8
Alina Belobra
Alina Belobra
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
German, English, Spanish, Church Slavonic, Russian, Ukrainian, technology, other, social sciences, engineering, ...
9
Ksenia Akulova
Ksenia Akulova
Native in Russian Native in Russian, English (Variant: US) Native in English
professional, experienced, translator, linguist, specialist, translation, proofreader, proofreading, editor, editing, ...
10
Sergey Strakhov
Sergey Strakhov
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Science & Technology, Business & Commercial Information, HTML & Websites, Subtitling, Lokalization, Transcreation, Prose & Poetry
11
Larissa Ershova
Larissa Ershova
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
Deutsch-Russisch Cherepovets, Vologda, Charkiv, Medizin, Medizintechnik, klinische Prüfung, Standarts Good Clinical Practice, Zahnimplantante, Koordinierender Prüfartzvertrag, Einwilligung, ...
12
AndriyRubashnyy
AndriyRubashnyy
Native in Ukrainian Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
Ukrainian, Russian, German, English, Medicine, engineering, mechanics, subtitling, cardiology, gastroenterology, ...
13
Nadeschda
Nadeschda
Native in Russian Native in Russian
Bauwesen, Metallbau, Recht, Vertraege, Immobilien, Fensterbau, Verglasung, Fassadenbau, Kunststofffenster, Passivhaus, ...
14
Viсtoria Gruntovskaya
Viсtoria Gruntovskaya
Native in Russian Native in Russian
russian translation, translate into russian, medical translation, EN-RU, DE-RU, marketing translation, pharmaceutical translation, Russian freelance translator, clinical trials, clinical protocols, ...
15
Evgeny Terekhin
Evgeny Terekhin
Native in Russian Native in Russian
legal, subtitles, SEO, SEO translation, QM, QA, ATA certified, ATA certified English-Russian, voice-over, Russian voice talent, ...
16
Rychkov Andrej
Rychkov Andrej
Native in Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
Mỹ thuật/Văn chương
17
Yulia Rose
Yulia Rose
Native in Russian Native in Russian
Mỹ thuật/Văn chương
18
Vasiliy Novikov
Vasiliy Novikov
Native in Russian 
english, german, russian, automotive, cars, trucks, engineering, computers, software, law, ...
19
Marianna Holub
Marianna Holub
Native in Russian Native in Russian
Phương tiện truyền thông / Truyền thông đa phương tiện
20
Anna Andrijevic
Anna Andrijevic
Native in Russian Native in Russian
russisch, deutsch, übersetzung, übersetzen, fachtexte, technik, wirtschaft, kunst, geschichte, werbung, ...


Biên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.