Freelance translators » Spanish to English » Page 5

Below is a list of Spanish to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

2,377 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

81
Trudy Stull
Trudy Stull
Native in English Native in English
82
A. Foy
A. Foy
Native in English (Variant: US) Native in English
83
Karen Roberts
Karen Roberts
Native in English Native in English
84
Marisa Blachy
Marisa Blachy
Native in English Native in English
85
Piers Goodwin
Piers Goodwin
Native in English Native in English
86
Wyman Borts Jr
Wyman Borts Jr
Native in English (Variant: US) Native in English
87
Claire Conrad
Claire Conrad
Native in English (Variants: US, US South, Australian, UK) Native in English
88
Maria Ledran
Maria Ledran
Native in English (Variants: US, British) Native in English
89
Erica Huttner
Erica Huttner
Native in English (Variant: US) Native in English
90
Anna Ebner
Anna Ebner
Native in English Native in English
91
amanda moody
amanda moody
Native in English (Variant: British) Native in English
92
93
Rachael Koev
Rachael Koev
Native in English Native in English
94
Emma Martinez
Emma Martinez
Native in English Native in English
95
Karin Rockstad
Karin Rockstad
Native in English (Variant: US) Native in English
96
Joshua Kline
Joshua Kline
Native in English Native in English
97
Matthew Dykes
Matthew Dykes
Native in English Native in English
98
Eric Schwartz
Eric Schwartz
Native in English (Variants: US, UK) Native in English
99
Kim Causier
Kim Causier
Native in English (Variant: British) Native in English
100
Caroline Williamson
Caroline Williamson
Native in English Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.