Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

  Theo dõi Diễn đàn (điều phối viên) Thông tin gửi mới nhất RSS
Country-specific forums
Translation in Argentina / La traducción en Argentina (Lucia Leszinsky)
Foro dedicado a la industria del lenguaje en Argentina.
... Subscribe to Translation in Argentina / La traducción en Argentina
Translation in Australia (Anna Herbst)
Forum for discussion related to the translation industry in Australia.
... Subscribe to Translation in Australia
Translation in Canada (NancyLynn)
Forum for discussion related to the translation industry in Canada. Posts are permitted in English and French.
... Subscribe to Translation in Canada
Translation in Mexico / La traducción en México (Marco Ramón)
Foro dedicado a la industria del lenguaje en México.
... Subscribe to Translation in Mexico / La traducción en México
Translation in New Zealand
Forum for discussion related to the translation industry in the New Zealand.
... Subscribe to Translation in New Zealand
Translation in Portugal
Forum for discussion related to the translation industry in Portugal. Posts are permitted in English and Portuguese.
... Subscribe to Translation in Portugal
Translation in Russia / Перевод в России (Natalie, Jarema, Andriy Bublikov)
Форум для обсуждения переводческой деятельности в России. / Forum for discussion related to the translation industry in Russia.
Jan 14
Michael Jelnov
Subscribe to Translation in Russia / Перевод в России
Translation in South Africa
Forum for discussion related to the translation industry in the South Africa.
... Subscribe to Translation in South Africa
Translation in Spain / La traducción en España (Monika Jakacka Márquez)
Foro dedicado a la industria del lenguaje en España.
Feb 26
Ada Mirasol Navarro
Subscribe to Translation in Spain / La traducción en España
Translation in the UK
Forum for discussion related to the translation industry in the United Kingdom.
Feb 23
Christine Andersen
Subscribe to Translation in the UK
Translation in the US
Forum for discussion related to the translation industry in the United States.
Feb 10
Xiangqun (Shawn) Ye
Subscribe to Translation in the US
Translation in Ukraine / Переклад в Україні (Natalie, Myron Netchypor, Jarema, Andriy Bublikov)
Форум для обговорення питань пов'язаних з перекладацькою діяльністю в Україні / Forum for discussion related to the translation industry in Ukraine
... Subscribe to Translation in Ukraine / Переклад в Україні
Translation in Uruguay / La traducción en Uruguay (Laureana Pavon)
Foro dedicado a la industria del lenguaje en Uruguay.
... Subscribe to Translation in Uruguay / La traducción en Uruguay
...

Những câu hỏi thường gặp
= Có các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn.
= Không có các thông tin mới.


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »
SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search