Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

  Theo dõi Diễn đàn (điều phối viên) Thông tin gửi mới nhất RSS
Non-English forums
Albanian
Post any topic, in Albanian
Feb 9
Julieta Llamazares
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Subscribe to Albanian
Arabic (Abdallah Ali, Murad AWAD)
Post any topic, in Arabic
Jan 12
Farhan Ansari
Subscribe to Arabic
Armenian (Hasmik Avetyan)
Post any topic, in Armenian
... Subscribe to Armenian
Azerbaijani
Post any topic, in Azerbaijani
... Subscribe to Azerbaijani
Belarusian (Natalie)
Post any topic, in Belarusian
... Subscribe to Belarusian
Bengali
Post any topic, in Bengali
... Subscribe to Bengali
Bosnian
Post any topic, in Bosnian
Feb 9
Julieta Llamazares
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Subscribe to Bosnian
Bulgarian (Pavel Tsvetkov, Kalinka Hristova)
Post any topic, in Bulgarian
Jan 8
invguy
Subscribe to Bulgarian
Catalan
Post any topic, in Catalan
... Subscribe to Catalan
Chinese (David Lin, Rita Pang)
Post any topic, in Chinese
Feb 28
QHE
Subscribe to Chinese
Creole
Post any topic, in Creole
... Subscribe to Creole
Croatian
Post any topic, in Croatian
... Subscribe to Croatian
Czech
Post any topic, in Czech, related to the art of business of translation.
Feb 27
Milan Condak
Subscribe to Czech
Danish
Post any topic, in Danish
... Subscribe to Danish
Dutch
Post any topic, in Dutch
Feb 17
Gerard de Noord
Subscribe to Dutch
Estonian
Post any topic, in Estonian
... Subscribe to Estonian
Finnish
Post any topic, in Finnish
... Subscribe to Finnish
French (Andriy Bublikov)
Post any topic, in French
Mar 1
Nikki Scott-Despaigne
Subscribe to French
Gaelic
Post any topic, in Gaelic
... Subscribe to Gaelic
Georgian (Maya Gorgoshidze)
Post any topic, in Georgian
Feb 9
Julieta Llamazares
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Subscribe to Georgian
German
Post any topic, in German
Mar 1
Luigi Amendolagine
Subscribe to German
Greek
Post any topic, in Greek
Feb 23
Eleftherios Kritikakis
Subscribe to Greek
Gujarati
Post any topic, in Gujarati
... Subscribe to Gujarati
Hebrew
Post any topic, in Hebrew
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Hebrew
Hiligaynon
Post any topic, in Hiligaynon
... Subscribe to Hiligaynon
Hindi (Amar Nath)
Post any topic, in Hindi
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Hindi
Hungarian (Ildiko Santana)
Post any topic, in Hungarian
... Subscribe to Hungarian
Icelandic
Post any topic, in Icelandic
... Subscribe to Icelandic
Indonesian
Post any topic, in Indonesian
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Indonesian
Italian (Simone Catania, Eren Kutlu Carnì)
Post any topic, in Italian
Feb 20
Giovanni Milone
Subscribe to Italian
Japanese / 日本語 (Takeshi MIYAHARA)
Post any topic, in Japanese
Feb 19
ndcenterdiploma
Subscribe to Japanese / 日本語
Kazakh
Post any topic, in Kazakh
... Subscribe to Kazakh
Korean
Post any topic, in Korean New forum
... Subscribe to Korean
Kurdish
Post any topic, in Kurdish
Feb 21
Maxime Bujakov
Subscribe to Kurdish
Latvian
Post any topic, in Latvian
Jan 11
tulkotLV
Subscribe to Latvian
Lithuanian (Kristina Radziulyte)
Post any topic, in Lithuanian
... Subscribe to Lithuanian
Macedonian (Milena Chkripeska)
Post any topic, in Macedonian
Feb 9
Julieta Llamazares
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Subscribe to Macedonian
Malay
Post any topic, in Malay
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Malay
Marathi
Post any topic, in Marathi
... Subscribe to Marathi
Mongolian
Post any topic, in Mongolian New forum
... Subscribe to Mongolian
Norwegian
Post any topic, in Norwegian
... Subscribe to Norwegian
Panjabi
Post any topic, in Panjabi
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Panjabi
Persian/Farsi (Mahmoud Akbari)
Post any topic, in Persian/Farsi
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Persian/Farsi
Polish (Monika Jakacka Márquez)
Post any topic, in Polish
Feb 27
Multiverse Solutions s.r.o.
Subscribe to Polish
Portuguese (Fernanda Rocha, Maria Castro)
Post any topic, in Portuguese
Feb 25
Teresa Borges
Subscribe to Portuguese
Romanian (Lucica Abil)
Post any topic, in Romanian
Feb 23
Aurelia Popa
Subscribe to Romanian
Romany
Post any topic, in Romany.
... Subscribe to Romany
Russian (Natalie, Jarema, Margarita, Andriy Bublikov)
Post any topic, in Russian
Jan 13
Alexander Matsyuk
Subscribe to Russian
Sanskrit
Post any topic, in Sanskrit New forum
... Subscribe to Sanskrit
Serbian
Discussion of translation-related topics, in Serbian.
... Subscribe to Serbian
Slovak
Post any topic, in Slovak
... Subscribe to Slovak
Slovenian
Post any topic, in Slovenian New forum
Feb 9
Julieta Llamazares
NHÂN VIÊN TRANG WEB
Subscribe to Slovenian
Spanish (Laureana Pavon, Monika Jakacka Márquez)
Post any topic, in Spanish
Feb 25
Lucia Mossberg
Subscribe to Spanish
Swedish (Mats Wiman, Anna Herbst)
Post any topic, in Swedish
Jan 24
Arturo Mannino
Subscribe to Swedish
Tagalog
Post any topic, in Tagalog New forum
... Subscribe to Tagalog
Tamil
Post any topic, in Tamil
(recommended encoding is: Unicode)
Jan 7
zac zac
Subscribe to Tamil
Thai (Prachya Mruetusatorn, Dylan Jan Hartmann)
Post any topic, in Thai New forum
... Subscribe to Thai
Turkish (Murad AWAD, Özgür Salman, Eren Kutlu Carnì)
Post any topic, in Turkish
Mar 1
Adnan Özdemir
Subscribe to Turkish
Ukrainian (Jarema, Andriy Bublikov, Myron Netchypor)
Post any topic, in Ukrainian
Feb 28
Ivan Petryshyn
Subscribe to Ukrainian
Urdu
Post any topic, in Urdu
(recommended encoding is: Unicode)
... Subscribe to Urdu
Vietnamese
Post any topic, in Vietnamese
Jan 4
Linh Hoang
Subscribe to Vietnamese
...

Những câu hỏi thường gặp
= Có các thông tin mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn.
= Không có các thông tin mới.


Các diễn đàn thảo luận

Mở chức năng thảo luận về các chủ đề liên quan đến vấn đề biên, phiên dịch và chuyển ngữ

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Tìm kiếm thuật ngữ
  • Công việc
  • Diễn đàn
  • Multiple search