Freelance translators » Chinese to English » Page 2

Below is a list of Chinese to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

579 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

21
Carlis Hsu
Carlis Hsu
Native in English Native in English, Chinese (Variants: Simplified, Cantonese) Native in Chinese
22
Kathy Mok
Kathy Mok
Native in English (Variant: US) Native in English, Chinese (Variant: Traditional) Native in Chinese
23
Lau Wei Tsinn
Lau Wei Tsinn
Native in English Native in English, Chinese (Variants: Cantonese, Mandarin) Native in Chinese
24
james62577
james62577
Native in Chinese (Variant: Mandarin) Native in Chinese, English (Variant: British) Native in English
25
Patrick Kwan
Patrick Kwan
Native in English Native in English, Chinese Native in Chinese
26
Hongmin Zhang
Hongmin Zhang
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese, English (Variants: UK, US) Native in English
27
Andrew Weston
Andrew Weston
Native in English (Variant: New Zealand) Native in English
28
Jack Lian
Jack Lian
Native in Chinese (Variants: Simplified, Traditional) Native in Chinese, English Native in English
29
lbone
lbone
Native in Chinese Native in Chinese
30
Katherine Xuan
Katherine Xuan
Native in English (Variant: US) Native in English, Chinese (Variant: Mandarin) Native in Chinese
31
Tianci Hu
Tianci Hu
Native in Chinese (Variant: Mandarin) Native in Chinese, English (Variant: US) Native in English
32
James L.
James L.
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
33
Chi Lam
Chi Lam
Native in Chinese (Variants: Cantonese, Mandarin, Simplified, Traditional) Native in Chinese, English (Variants: UK, British, New Zealand, US, Singaporean, Australian) Native in English
34
Yuemin Chen
Yuemin Chen
Native in Chinese Native in Chinese
35
Chun Un
Chun Un
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Shanghainese, Cantonese) Native in Chinese
36
Jessie Cao
Jessie Cao
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
37
Lisa Lin
Lisa Lin
Native in Chinese (Variants: Mandarin, Simplified) Native in Chinese
38
keepdancing
keepdancing
Native in Chinese Native in Chinese
39
Jun Zhang
Jun Zhang
Native in Chinese Native in Chinese
40
Umesh Gupta
Umesh Gupta
Native in Hindi Native in Hindi


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.