Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 10

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

653 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

181
André Costa
André Costa
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
182
Sonia Mendes
Sonia Mendes
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
183
João Oliveira
João Oliveira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
184
Luiza Dias
Luiza Dias
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
185
Adriel Santos
Adriel Santos
Native in Portuguese Native in Portuguese
186
Valeria C F Ventura
Valeria C F Ventura
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
187
Marcia Niemeyer
Marcia Niemeyer
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
188
Thiago Polyglot
Thiago Polyglot
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
189
JuspionStephen
JuspionStephen
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
190
Nylcea Thereza
Nylcea Thereza
Native in Portuguese Native in Portuguese
191
Gilber Tokarski
Gilber Tokarski
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
192
Liliane Ribas de Freitas
Liliane Ribas de Freitas
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
193
Paulo Conceição
Paulo Conceição
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
194
Paula Coelho Grosso
Paula Coelho Grosso
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
195
Procopio
Procopio
Native in Portuguese Native in Portuguese
196
Vasco Batalha
Vasco Batalha
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
197
Filipe Vieira
Filipe Vieira
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
198
Rita Gonçalves
Rita Gonçalves
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
199
Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese
200
Mariana Wenzel
Mariana Wenzel
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.