Freelance translators » Spanish to Portuguese » Page 2

Below is a list of Spanish to Portuguese freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

653 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

21
Yolanda Sánchez
Yolanda Sánchez
Native in Spanish (Variant: Standard-Spain) Native in Spanish, Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
22
Matheus Chaud
Matheus Chaud
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
23
Linda Miranda
Linda Miranda
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
24
Ana Vozone
Ana Vozone
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
25
Isabel Rocha
Isabel Rocha
Native in Portuguese Native in Portuguese
26
Rosane Bujes
Rosane Bujes
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
27
Edna Almeida
Edna Almeida
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, European/Portugal, Cape Verdean) Native in Portuguese
28
Heloísa Ferdinandt
Heloísa Ferdinandt
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
29
Sylvia Hanke
Sylvia Hanke
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
30
Roberto Aresta Ribeiro
Roberto Aresta Ribeiro
Native in Portuguese Native in Portuguese
31
Manuel Aresta
Manuel Aresta
Native in Portuguese Native in Portuguese
32
Augusto Rochadel
Augusto Rochadel
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
33
teresa martins
teresa martins
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
34
Isabel Freitas
Isabel Freitas
Native in Portuguese (Variant: European/Portugal) Native in Portuguese
35
Suliane Assis
Suliane Assis
Native in Portuguese (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in Portuguese
36
Mariana Delic
Mariana Delic
Native in Portuguese Native in Portuguese
37
Peter Rodriguez
Peter Rodriguez
Native in Portuguese Native in Portuguese
38
Thaís Domingues
Thaís Domingues
Native in Portuguese Native in Portuguese
39
Amanda Cabral
Amanda Cabral
Native in Portuguese (Variant: Brazilian) Native in Portuguese
40
Luciana Baracat
Luciana Baracat
Native in Portuguese (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in Portuguese


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.