Freelance translators » Russian to English » Page 6

Below is a list of Russian to English freelance translators Để tìm một dịch giả chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chọn một trường ở phía bên phải.

768 kết quả (thành viên đóng phí ProZ.com)

Freelance translator native in

101
David Wallace
David Wallace
Native in English Native in English
102
JabTrad
JabTrad
Native in English (Variant: British) Native in English
103
Kathy Stackhouse
Kathy Stackhouse
Native in English Native in English
104
Cathy Flick
Cathy Flick
Native in English Native in English
105
TechLawDC
TechLawDC
Native in English Native in English
106
Vladyslav Golovaty
Vladyslav Golovaty
Native in English (Variant: US) Native in English, Ukrainian (Variant: Standard-Ukraine) Native in Ukrainian, Russian Native in Russian
107
Lesia Kutsenko
Lesia Kutsenko
Native in English (Variant: US) Native in English, Russian (Variant: Standard-Russia) Native in Russian
108
Peter Shortall
Peter Shortall
Native in English Native in English
109
Angela Greenfield
Angela Greenfield
Native in Russian Native in Russian, Ukrainian Native in Ukrainian
110
Piotrnikitin
Piotrnikitin
Native in English Native in English, Russian Native in Russian
111
Alison High
Alison High
Native in English Native in English
112
Vladimir Pochinov
Vladimir Pochinov
Native in Russian Native in Russian
113
Nick Knaebel
Nick Knaebel
Native in English Native in English
114
Marjolein Thickett
Marjolein Thickett
Native in English Native in English
115
Mark Bublitz
Mark Bublitz
Native in English Native in English
116
Chris White
Chris White
Native in English Native in English
117
Nicholas Smith
Nicholas Smith
Native in English Native in English
118
Victoria Bentata
Victoria Bentata
Native in English Native in English
119
Lucy Webster
Lucy Webster
Native in English Native in English
120
Saul Rigg
Saul Rigg
Native in English (Variants: British, US) Native in English


Đăng công việc biên dịch hoặc phiên dịch

  • Nhận báo giá từ các dịch giả chuyên nghiệp trên toàn thế giới
  • Miễn phí 100%
  • Cộng đồng biên dịch và phiên dịch lớn nhất thế giớiBiên dịch, cũng giống như phiên dịch, đóng vai trò là cầu nồi giữa các nền văn hóa bằng việc dịch một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Các dịch giả làm việc với ngôn ngữ viết, ngược lại với ngôn gữ nói.

Dịch thuật không chỉ đơn thuần là chuyển một từ sang một từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác mà nó bao gồm rất nhiều thứ. Các dịch giả phải hiểu xâu rộng vấn đề của bất kỳ đoạn văn nào khi dịch, cũng như các khía cạnh văn hóa liên quan đến ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Với trên 300.000 biên dịch và phiên dịch đăng ký, ProZ.com là cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chuyên gia lớn nhất trên thế giới. Để tìm một dịch giả, vui lòng chọn một cặp ngôn ngữ hoặc thử chức năng tìm kiếm biên dịch và phiên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể yêu cầu báo giá cho một dự án dịch cụ thể bằng cách đăng một công việc dịch thuật.